Der blev i alt kørt tre trials i Hvidsten. Det første i 1938, det næste i 1946, det tredje og sidste i 1947. Løbene blev kørt som såkaldt stjernetrial. Det betød, at der var 5 etaper – temmelig svære – som var fordelt i Hvidsten og egnen der omkring. Det betød, at man kørte på indregistrerede motorcykler, fordi det var nødvendigt at køre på offentlig vej for at komme rundt mellem etaperne.

På nogle af de tilhørende fotos til løbene kan man se nummerpladerne. Nedenfor er vist en programside fra løbet i 1946, som giver et indblik i spredningen af etaperne:

Som det vil være de fleste bekendt, var det Marius Fiil, der var kromand i Hvidsten i 1938, og han var klubben meget behjælpelig med at skabe en god kontakt til lodsejerne i området, så man kunne få tilladelse til at benytte deres terræner. Fiil skænkede også et lille træanker til klubben, som blev udsat som vandrepræmie.

Efter krigen lykkedes det Aarhus Motor Sport, at få genetableret kontakten til Hvidsten, selv om Marius Fiil jo ikke var mere. Man fik et trial i stand i påsken, og det blev faktisk det første danske motorsportsarrangement efter krigen.

Interessen var enorm for at komme og overvære løbet, folk var sultne efter at opleve motorløb igen, og de kom fra nær og fjern. Tilskuertal på 4 til 6000 tusinde er nævnt. Som et kuriosum kan nævnes, at udover de almindelige trængselsproblemer i området, var det et problem, at alle tankpassere i området havde sat lås på tankene og taget til motorløb.

I 1947 kørtes det sidste trial i et samarbejde med Randers Motor Sport.