2023-24

Stævner fra 2023 og frem.

Dette stævne med Hans Pallesen som bagmand var tænkt som en opfølger på hans stævne i 2022, hvor det for første gang var lykkedes at få miljøtilladelse til at køre træning/stævne over 3 dage. Et eller andet gik dog galt med det formelle omkring ansøgningen til 2023, så det blev i sidste ende som tidligere med træning/stævne over 2 dage. Mange planer var allerede sat i gang omkring et 3-dages arrangement bl.a. med tryksagerne, men det hele måtte så rettes til, så det kunne rummes på den tid, der nu blev til rådighed.

De to A5 foldere nedenfor blev udgivet tidligt og kom derfor ikke til at passe helt efter tilretningen fra 3-dages til 2 dages-kørsel på banen.

Ved løbet i maj 2022 skete en alvorlig ulykke, hvor en svensk kører mistede kontrollen over sin cykel, som fortsatte for egen kraft op over den store vold for enden af langsiden og endte oven i en parkeret bil på den anden side. Derfor forsøgte man sig med et “fanghegn” som vist nedenfor til løbet i 2023.

Steen Flensborg har leveret disse billeder fra løbet samt ovenstående “fanghegnsbillede”.

Nedenfor løbets program og resultater.