13-11-1955

AMK havde fået tildelt et åbent trial i november 1955, hvortil det var lykkedes at få en aftale i stand med godsejeren på Krannestrupgård ved Mejlby om udlån af hans dejlige arealer. Der blev lagt 5 fine etaper, trialsdanmarksmesteren Ejvind Hansen lagde vejen forbi og var med til at kaste glans over arrangementet, der blev meget vellykket. Også godsejer Arve var tilfreds, og faktisk kom der en aftale i stand om et lignende arrangement i 1956. Det blev dog aldrig til noget. Suez-krisen kom i vejen, og der blev nedlagt kørselsforbud.

Nedenfor er vist en kort omtale med resultatlisten taget fra klubbladet. Som det ses, lykkedes det Ejvind Hansen at lægge en sejr til de mange, han havde i forvejen. Derefter resultatlisten fra DMU-bladet.

Nogle måneder efter bragte klubbladet også et par billeder fra stævnet: