Aarhus Motor Klub var en af de klubber, der var først på banen med at arrangere løb efter krigen. Efter et succesfyldt trial i Hvidsten i april 1946 med masser af publikumstilstrømning var det naturligt også at ønske at komme til at køre baneløb.

Man kom i kontakt med den driftige hotelejer Ankjær Andreasen på Hem Odde og fik en aftale i stand, som begge parter havde meget glæde af i nogle år. Denne aftale gik på, at Andreasen skulle stå for bygningen af en bane ude på Odden, og Aarhus Motor Klub skulle stå for al det sportslige. Hotelejeren havde mange gode kontakter i lokalområdet, og det lykkedes meget hurtigt at etablere en bane, som var klar til indvielse 23. juni 1946.

Banen var omkring 350m og beliggenheden ved Mossø er angivet på nedenstående foromtale til løbet:

Download the PDF file .

Banen var til første løb meget tung, og billeder viser, at den blev forvandlet til lidt af en pløjemark inden dagen var ovre. Til dette første løb var ryttergården beliggende på inderbanen, hvilket jo ikke var så hensigtsmæssigt.

Allerede til næste løb i august samme år var ryttergården rykket uden for banen, og banelegemet var i meget bedre stand.

I maj 1947 kørtes det første løb i Danmark med de i udlandet meget populære midget-cars. Min far Henning Pedersen var en af de tre deltagere i klassen, de andre var Ernst Mortensen, Horsens og Robert Nellemann, Randers. Nellemann havde haft størst succes blandt hjemmebyggerne og fremtryllet en fiks lille midget.

Hvor om alting er, der blev reklameret kraftigt, og det væltede ind med publikum. Min far har beskrevet det udmærket i dette uddrag af et indlæg til AMK´s 50 års Jubilæumsskrift i 1980:

De følgende billeder nedenstående viser først de mange køretøjer, der blev parkeret på vejen op mod hotellet, når der var løb. Næste billede viser, hvordan banen lå tæt på Mossø. Sidste billede et sceneri fra inderbanen ud mod de velbesatte tilskuerpladser. Man bemærker, at højtaleren er mærket Viby Radio, som man havde et godt samarbejde med. Firmaet var ejet af brødrene Jens Åge og Helmer Nielsen, der var store stjerner på Aarhus Cykelbane. Efter deres aktive karriere gik de ind i ledelsen af cykelbanen i mange år.

Samarbejdet med hotelejer Andreasen var jo også et samarbejde med hans kone Dagmar, som i høj grad var med i hoteldriften og de mange aktiviteter omkring hotellet. Hun blev senere landskendt, da hun efter at have forladt sin mand Ankjær i 1951 tog tilbage til Fyn, hvor hun stammede fra. Her gik hun ind i moderens lille mosteri og udviklede det til et kæmpefirma under navnet Rynkeby. Hun gik også ind i politik og kom i Folketinget.

Lidt om Dagmar og Ankjær og meget om Hem Odde kan læses i nedenstående kapitel i en egnsbog. Kapitlet er skrevet af den kendte musiker Anders Errboe fra Østjydsk Musikforsyning, der omkring det motorsportslige indlæg har fået hjælp af John Williams med tekst og billeder. Anders Errboe har i mange år hørt til blandt sommerhusejerne ude på spidsen af Odden:

1947 og årene frem mod 1951 blev de største år i banens historie, både hvad angår tilstrømning af publikum og kvaliteten af banen og dens belægning. I de år blev de endelige banerekorder sat dels af nordmanden Torleif Andreasen i special med tiden 1,11,4 i 1948, dels af Knud Nielsen i standard 500 med tiden 1,16,6 i foråret 1951.

AMK var efterhånden ikke interesseret i at køre så mange løb modsat Ankjær Andreasen, der så en fordel i, at der blev kørt så meget som muligt af hensyn til hotellets drift. I 1950 skulle AMK efter kontrakten have kørt to løb, men valgte at aflyse det ene, hvorved Andreasen mistede en del indtægt.

Efter hårde forhandlinger, der flere gange var gået i hårdknude, lykkedes det meget sent at nå et kompromis til 1951 sæsonen. Her blev det så bestemt, at AMK skulle køre to løb og en lokal klub, der blev dannet til formålet, skulle køre andre to løb.  Denne klub fik navnet Hem Odde Motor Sport og blev optaget i DMU.

Ideen var så, at Andreasen skulle have hele indtægten fra de to løb, som den nye klub kørte, som kompensation for de tabte penge i 1950.

Der var ingen uvenskab mellem klubberne, så man kunne fint hjælpe hinanden. Mange medlemmer i Hem Odde Motor Sport var nogen, der i årene op til 1951 havde stået for meget af det praktiske arbejde på banen.

Det blev dog ikke kun ved de fire løb på banen i 1951. Allerede ugen efter at det sidste af de fire løb var afviklet d. 26. aug. kan man i Aarhus Stiftstidende læse, at Horsens Automobil Motorklub skulle have afviklet løb d. 2. sept. Dette løb blev dog ikke kørt 2. sept., da det blev aflyst på grund af vejret. Kørt blev der dog alligevel blot ugen efter d. 9. sept.

Til sæsonen 1952 havde man nok indset, at 5 løb var i overkanten. Efter nye vanskelige forhandlinger med Ankjær blev det til, at AMK og Hem Odde Motor Sport skulle arrangere tre løb i fællesskab i 1952.

Nedenfor kan man få et indblik i lidt af genvordighederne gennem to indlæg i AMK´s klubblad:

I 1949 og i 1951 blev de Jydske Mesterskaber henlagt til Hem Odde, hvilket var en stor ære og en påskønnelse af det store arbejde, der var gjort med banen siden starten.

Fra 1953 og frem til 1956 blev der kun kørt 1 løb årligt, det svarede nok nogenlunde til den aktuelle publikumsinteresse. Man tilpassede sig og prøvede at køre med nogle fornuftige budgetter. I 1956 skete der så det, at Danmarks Motor Union krævede, at der skulle være større afstand mellem banehegnet og publikumshegnet. Det ville blive meget dyrt at ændre, og man besluttede derfor at opgive banen.

Hem Odde blev brugt til forskellige træningslejre, hvad der fortælles om i avisartiklerne nedenfor. Nogle af artiklerne fortæller også om et af de store problemer ved Hem Odde banen, nemlig at den jævnligt blev oversvømmet ved store regnmængder, så der krævedes store resoursser for at tørlægge banen op til løbene.

Alt i alt kunne man se tilbage på en meget begivenhedsrig tid i klubbens historie med masser af aktivitet i de  11 år det varede.

Helt slut var det ikke med motorsport og Hem Odde. AMK vendte nemlig tilbage og kørte et par trials først i tresserne.