Klubbladet

 

Til højre ses det første klubblad, som udkom i oktober 1949. Første redaktør var kørerlærer Egon Elmstrøm Larsen. Klubbladet bestod af 4 sider, som du kan bladre i ved hjælp af pilene. Formatet var næsten A4, bredden den samme, men højden reduceret fra de ca. 30 cm for A4 til 26,5 cm. Sideantallet varierede gennem årene frem til 1962, i starten 4 sider, senere 6 til 8, hvor 8 efterhånden blev det normale.

Jens Jørgen Jørgensen har udarbejdet denne liste over klubbladsredaktører. Jeg har opdateret en smule omkring de sidste år bladet udkom.

Hovedessensen er helt klar, mange har gjort en indsats, men ingen som Krause, der var med i 25 år og Jens Jørgen selv, der skrev i mere end 40 år til bladet gik ind i 2010.

Man bemærker, at Jens Jørgen efter 1995 har sat Krauses navn i parentes. Det skyldtes, at Krause egentlig havde trukket sig som redaktør, men stadig stod for formidling af bl.a. nyheder fra bestyrelsen.

 

Januar 1954 kom der for første gang nyt hoved på klubbladet. Det markerede nok også, at man skiftede bogtrykker. Som man kan læse på forsiden af dette blad havde den gamle bogtrykker Stenum tryk åbenbart ikke lidt af overvældende præcision m.h.t. bladets udgivelsestidspunkt. Ny trykker blev Carl C. Nielsen.

Det nye logo med de tre styrthjelmsklædte hoveder er sikkert tyvstjålet i Sverige. Det er i hvert fald dette logo, der præger programmet fra de berømte TT-løb i Saxtorp i hvert fald i 1939.

 

Omkring slutningen af 1957 var der meget uro i Aarhus Motor Klub. Mange medlemmer brød ud og startede Aarhus Automobil Sport, andre gik til KDAK Sport. Som modtræk og for at få fortsat adgang til licenser til autosporten og ret til at arrangere automobilløb, herunder orienteringsløb blev der stiftet en søsterklub til AMK, som fik navnet Aarhus Motor Klub Automobilsport, i daglig tale AMKA. Der blev også besluttet at drive fælles klubblad, hvorfor man kan se begge klubbers logoer på det nye hoved. Bladet her er fra april 1959, som er det første bevarede blad, som har det nye hoved. Der findes ingen blade fra januar 1958 til dette blad.

 

Dette er det sidst bevarede klubblad i det gamle “mini” A4 format. Det er døbt nr. 1 i 1962, men har dateringen marts. Det var en tid, hvor der var meget ustabilitet omkring bladudgivelsen. Det var svært at finde redaktører, der ville påtage sig opgaven, og der var også ustabilitet omkring formands- og bestyrelsesposterne, så det endte med en periode, hvor bladet først ikke udkom regelmæssigt for til sidst helt at ophøre med at udkomme.

Henover 1962 var der mange frustrationer hos nogle unge mennesker i klubben, klubbladet udkom ikke mere, med kort varsel havde bestyrelsen opgivet at gennemføre et planlagt EM-kval. løb på Væddeløbsbanen, et løb, der i stedet med kort varsel blev afviklet af Esbjerg Motor Sport. Desuden blev der gennemført meget få arrangementer.

De unge mennesker var Henning Elmstrøm og hjemmesidens forfatter på 17 år samt Carsten Brædder på 19 år. De tilbød nu at skrive klubbladet, et tilbud som bestyrelsen tog positivt imod. Der blev arrangeret et møde mellem parterne, hvor bestyrelsen accepterede tilbuddet og endvidere bestemte, at redaktionen skulle deltage i bestyrelsesmøderne for at skabe den bedst mulige kommunikation. Derudover blev det bestemt at droppe den hidtidige bogtrykker Carl C. Nielsen, der ligesom sin forgænger ikke var alt for præcis med udgivelserne. I stedet skulle stoffet afleveres til et relativt nystartet reklamebureau “al-reklame”, der bl.a. havde betjent Carl Andersen i hans firma. “al-reklame” tog sig så af opsætningen af stoffet og annoncerne, mens trykningen blev overgivet til C.E.Olsen og Petersen, der kom til at betjene os i mange år med stor præcision og akkuratesse. De kom for øvrigt senere til også at trykke DMU´s blad “Motorbladet” i mange år.

“al-reklame” ville give klubbladet et frisk pust og bestemte, at det udover et nyt lay-out skulle have et nyt format. Det blev A5, som blev bibeholdt i resten af bladets levetid.

Som det ses på forsiden af første nummer lagde redaktionen en ret provokerende linie overfor bestyrelsen, som dog faktisk tog pænt imod.
Man bemærker også, at det er opgivet at udgive et fællesblad med AMKA.

Det var gået stærkt for “al-reklame” med at lave det første nummer i nov. 1962, men allerede i decembernummeret blev det nye koncept slået fast.

For at holde omkostningerne ved trykningen nede blev det bestemt, at forsiden og omslaget i øvrigt skulle være gennemgående for ca. 1 år af gangen. Forsiden skulle altså have samme motiv og faste annoncører trykkes på omslaget.

“al-reklame” fik lavet en stiliseret tegning af en cross-kører til at pryde forsiden, som det ses ovenfor, og det var et foto af Thorvald Øbro på Ny Mølle fra 1960 også vist ovenfor, som blev brugt som “model”.

 

“al-reklame” gik ud af samarbejdet efter ca. et års tid. Herefter stod klubben for annoncetegningen, mens stoffet blev afleveret direkte til bogtrykkeren, som var den samme, men nu kaldte sig det mere mundrette OP Bogtryk.

Den “gamle” forside fortsatte dog endnu et godt årstid og blev så erstattet med to fotos, et cross-billede og et speedway-billede som vist til venstre.

 

Franz Kroons meriter i Road racing kan nu indirekte aflæses på klubbladets forside, der nu får to RR-billeder. Det er også i denne periode, at Franz er klubbens formand.

 

En lille ændring i billedvalg, et RR-billede er skiftet ud med et cross billede.

 

Et stilskift i forsidens lay-out. Det trækker op til speedway-tid i klubben. Et godt billede af Fredericias Godtfred Andreassen pryder nu forsiden.

 

Med dette nummer bliver forsiden kommercialiseret. Fotografiforsiden bliver erstattet med annoncer fra 2 af klubbens trofaste støtter Carl Andersen og Alex Hasager. Denne forside løber uændret i 11 år og bliver dermed den “længstvarende” forside i klubbladets historie.

 

Jan Rasmussen med Hasle Cykelcenter træder ind som ny annoncør, mens Carl Andersen fortsætter.

Carl Andersen skifter annoncing og lægger nu hovedvægten på Kawasaki, mens Hasle Cykelcenter fortsætter uændret.

Steen Normann forskede i anledning af den nye forside i historien og baggrunden for Carl Andersens gamle annonce og skrev et indlæg til klubbladet som ses her.

 

Så er det Hasle Cykelcenter, der skifter ud i annonceringen, mens Carl Andersen fortsætter uændret med Kawasaki.

 

Annoncerne fortsætter i princippet uændret, men den primære farvesætning går fra rød til blå.

 

Så er det igen Hasle Cykelcenter, der skifter ud i annonceringen, mens Carl Andersen fortsætter uændret.

 

Pauli Rasmussen med Trige Graveservice går ind som annoncør i stedet for Hasle Cykelcenter. Også på Kawasaki fronten sker der ændringer, idet Carl Andersen som importør trækker sig til fordel for Brdr. Sejr som forhandler af mærket.

 

UPS!! Brdr. Sejr vil skifte ud i annoncen, men noget går galt, så Kawasaki og Yamaha bliver blandet godt sammen. Trige Graveservice fortsætter uændret.

 

Fejlen er rettet til næste måned, Kawasaki er igen helt og udelukkende Kawasaki.

 

Kawasaki er stadig på forsiden, men i en ny version, hvor det synes, at importøren går ind og overtager efter forhandleren Brdr. Sejr. Ny på forsiden er
Karls Motorservice ved Sune Utoft i stedet for Trige Graveservice.

 

Kawasaki skifter model, mens Karls Motorservice fortsætter uændret.

Både Kawasaki og Karls Motorservice ændrer lidt på annoncerne med nye modeller.
Den store nyhed er imidlertid, at det mangeårige samarbejde med OP Bogtryk er ophørt. En kort overgang efter OP Bogtryk blev bladet i det meste af 1995 trykt hos Handelstrykkeriet i Hasle, men herefter fra Januar 1996 stod Knud Møller for at opsætte bladet teknisk på et grafisk program. Materialet blev så afleveret til trykning på lidt forskellige bureauer gennem den resterende tid bladet udkom. Hermed blev udgivelsen af bladet meget billigere, og dermed blev der også mulighed for at bringe flere billeder tilmed i farver, som vi ser på forsiden af bladet fra januar 2001.

 

Annoncørerne fortsætter. Kawasaki ændrer til en ny model, mens der ingen ændringer er for Karls Motorservice.

 

Kawasaki ændrer igen model, mens Karls Motorservice slår et slag for scooteren.

 

Kawasaki fornyer sig igen med en ny model, mens Karls Motorservice skifter ud i scooterbilledet.

 

Kawasaki skifter fra cross til asfalt og Karls Motorservice slår et slag for en smart Derbi 45.

 

Efter mange år sker der nu et markant stilskifte, idet man blander det redaktionelle med det kommercielle. Der kommer nu et billede på forsiden, mens man fortsætter med de to hidtidige annoncører med mindre annoncer og ændret opsætning.

 

Kun lette ændringer fro de to fortsættende annoncører.

 

Også denne gang er der kun mindre ændringer hos annoncørerne.

 

Ingen ændringer i opsætningen hos annoncørerne, men det bliver 1-farve tryk i sort.

 

Efter rigtig mange år på forsiden går Kawasaki ud, og Karls Cykler og Knallerter ved Sune Utoft overtager hele annoncedelen af forsiden. Farven bliver holdt i sort.

 

Uændret annonce i opsætning, men der kommer igen farve på forsiden.

 

Farvebillede vender tilbage, derfor endnu flere farver på annoncen.

 

Dette klubblad blev det sidste. Efter på fremragende vis at have beskrevet livet i klubben gik det ind efter 62 år. Årsagen var nok flere.  Jens Jørgen havde trukket det store læs i 40 år og søgte forgæves opbakning med levering af stof. Udgifter til trykning og porto var en tung post i klubbens regnskab, og tiden var kommet, hvor klubbens hjemmeside skulle tage over med de løbende informationer.