Logoer

I de aarhusianske motorklubbers historie har der været en del forskellige emblemer og logoer, hvoraf det langtfra har været muligt at bestemme alle. Der skal her omtales og vises nogle af de gamle, der også kunne være fra automobilklubber eller som det ofte var tilfældet klubber fælles for både motorcykler og automobiler. Derimod er der ikke gjort forsøg på at få de mere nutidige med.

Det bedst dokumenterede gamle logo er dette

Vi ved, at det figurerer på gamle pokaler fra 1919 til 1924 og derfor må høre til den ældste Aarhus Motor Klub. Her er vist et par billeder af nogle af de gamle pokaler, der med deres graveringer udviser ovennævnte år. Billederne er også vist under menupunktet “Forhistorien”

I 1929 ved vi, at der ud over ovennævnte Aarhus Motor Klub findes en del flere klubber i Aarhus. Her er fundet emblemer på 3 andre, dels Sports-Motor-Klubben i Aarhus, Aarhus Harley Klub, dels Jydsk Motor Sport Aarhus. Sidstnævnte emblem findes i to størrelser som vist. Omkring Sports-Motor-Klubben kan der være tvivl om emblemet stammer fra den gamle klub fra 1928 eller fra den “nye” Sports Motor Klub, Aarhus fra 1951. På grund af lighed i “pausetegnene” på forhandlingsbogen 1928 og emblemet har jeg antaget at det hører til den ældste klub.

I bladet Jydsk Motor udgivet i maj 1929 er på en side oplistet de klubber, der da er tilsluttet Jydsk Motor Union. Her kan man se navnene på de tre Aarhus klubber.

Nedenfor er vist forsiden af Jydsk Motor og siden, hvor medlemsklubberne er oplistede. Der var det specielle ved Jydsk Motor Union, at man også kunne være medlem som enkeltperson.

Jydsk Motor Union, der altså var moderunion for Aarhus klubberne havde også emblemer i to størrelser:

Der er fundet et emblem, der bærer initialerne AAK. Det står for Aarhus Automobil Klub, hvilket fremgår af et par indlæg i medlemsbladet Jydsk Motor. AAK var et nyt navn til den gamle Aarhus Motor Klub stiftet i 1913. På en generalforsamling i 1930 ændrede man klubbens navn. Der har åbenbart været et skred, så næsten alle medlemmer kørte bil og samme medlemmer var ikke mere sportsligt interesserede som før.

Der er i en forhandlingsbog nævnt, at Mundus Pedersen repræsenterede denne klub i 1930, ligesom han også repræsenterede denne klub ved receptionen til AMK´s 25 års Jubilæum i 1955. Denne klub menes opløst i 1958 i flg. et notat fra AAS-klubbens hjemmeside, hvor klubbens første formand Erik Øjenholt udtaler sig.

Her er emblemet:

Her er et emblem, som vi ikke rigtig ved noget om. Når man ser nærmere på det, er det vel et automobilrat, der ses i midten. Den gamle Aarhus Motor Klub fra 1913 var jo en motorcykelklub, så måske er der kommet en tid, hvor man har åbnet sig mod også at optage automobilmedlemmer. Designet på emblemet tyder  på, at det kan være fra tiden omkring 1930. Måske har man i den gamle klub ønsket at redesigne emblemet, så det kunne svare til nye forhold.

Her ses det “ukendte” emblem:

Den nuværende Aarhus Motor Klub blev startet under navnet Østjydsk Motor Klub. I en forhandlingsbog kan man læse, at klubben vil bestille emblemer. Hidtil var det dog ikke lykkedes at finde nogen af disse. Fra forhandlingsbogen kunne dog fremvises et stemplet logo, men det var uvist, om det havde haft lighed med emblemet. Men i foråret 2020 blev jeg kontaktet af en samler på Sjælland, som havde en dublet af det rigtige emblem, som jeg så kunne sikre mig. Det kan så heldigvis nu vises nedenfor sammen med stemplet i forhandlingsbogen.

I 1937 blev det vedtaget på en generalforsamling at ændre klubbens navn fra Østjydsk Motor Klub til Aarhus Motor Sport. Der måtte så tænkes i nye logoer, og et nyt emblem måtte også til. Nedenfor er vist nogle eksempler. Sjovt er det at nærstudere disse første logoer, for her kan man rigtig se, hvad det noget stiliserede logo, vi bruger i dag egentlig skal forestille. Øverst i logoets kant ser man, at der ligger et styr med bagudvendte greb og ovenfor det igen ser man et tydeligt lygtehus. Kig selv nærmere:

I 1948 skiftede klubben navn endnu en gang. Nu blev det Aarhus Motor Klub i stedet for Aarhus Motor Sport. Man bevarede dog hovedlinjen i emblemet. Det var i virkeligheden kun navnet Sport, der blev byttet til Klub. Herudover blev de fine detaljer i det gamle emblem efterhåndet stiliseret til det logo, vi kender i dag.

Her er logoet og emblemet, som det ser ud i dag:

En guldsmed kan jo godt lave en fejl, så en gang blev der byttet om på farverne, da der skulle fremstilles en ny serie emblemer:

Der findes dette lille emblem med AMK´s initialer. Jeg tror det blev brugt i 1950´erne, men har ikke nogen klar erindring om det:

Nedenstående er vist et emblem, der er blevet kaldt “AMK´s emblem i Guld” og “AMK´s emblem med Egeløv”. Det er blevet uddelt til danmarksmestre og til personer, der har ydet et fortjenstfuldt arbejde for klubben. Desværre må jeg sige, at der ikke har været nogen helt fast kurs omkring tildelingen af disse emblemer. Problemet kan vel siges at være løst, idet ingen mere går med emblemer, hvorfor det ikke uddeles mere.

Emblemet er meget fornemt forarbejdet, det er fremstillet i guld og bærer bagpå stemplet 585, der svarer til 14 karat.

En specielt variant af vores nuværende emblem er fra 1956. Bestyrelsen besluttede at indkøbe 100 skråhuer og få fremstillet 100 vingeemblemer. Vingeemblemerne blev så påsyet skråhuerne. Klubbens officials bar så disse huer ved stævnerne.

Her er vist et par billeder, dels af skråhuen med emblemet, dels et nærbillede af vingeemblemet:

I 1970´erne mente nogle medlemmer, at tiden var inde til en modernisering af klubbens logo. Alex Hasagers bror Niels var på det tidspunkt dekoratør hos DR, og han tegnede et udmærket nyt logo. Det blev brugt lidt, f. eks. kan jeg huske, at det blev trykt på T-shirts. Det blev også anvendt på programforsiderne ved Hinnerup Cross.

Der var aldrig nogen klar beslutning om at skifte til dette nye logo, og i løbet af nogle år brugte man igen udelukkende det nuværende logo.

Nedenfor er vist Niels Hasagers logo og anvendelsen på programmer:

I forbindelse med klubbens 60 års Jubilæum i 1990 blev fremstillet til uddeling ved Jubilæumsreceptionen på Søsporten denne erindringsplaquette:

I de senere år har man ved udnævnelse af æresmedlemmer udfærdiget og uddelt et diplom som vist nedenfor. Der er vist dels diplomet, dels et par overrækkelser til Carl Andersen og Axel Müller: