Wilhelmsborg

I efteråret 2002 fik klubben en henvendelse fra Wilhelmsborg, der forespurgte, om vi evt. kunne bruge hallen til en aktivitet. Formand Bent Andersen tog bolden op, og en tanke om at afvikle et Supercross á la forbilledet i Herning blev født. Der blev indkaldt til møde i cross-udvalget, der fangede ideen. Der blev nedsat en styregruppe på et første møde i december 2002. Siden blev der holdt mange møder – rigtig mange – for det er et kæmpearbejde, at lave Supercross i en hal. Men planerne skred frem og løbsterminen blev sat til 10. og 11. oktober 2003.

Hele stævnet var pludselig i maj i stor fare for at at blive aflyst. Hestesportscenteret Wilhelmsborg havde sendt en formel ansøgning til Århus Kommune om tilladelse til afholdelse af stævnet, men kommunen afslog. Mange ting var jo allerede sat i værk, så det var lidt af en katastrofe. Poul Nyrup fik dog sat et møde i stand med kommunen og fik lagt en masse gode argumenter på bordet. Det fik kommunen til at ændre holdning, så der alligevel kom en tilladelse i hus i juni måned, så de fremskredne planer kunne fortsættes. Nedenfor lidt af korrespondancen fra kommunen.

Som løbsterminen nærmede sig opstod der en mængde større eller mindre problemer. Nok ikke overraskende for en ny løbsform, et nyt sted og med samarbejdspartnere, man ikke før havde haft noget med at gøre. Hele processen, problemerne og løsninger blev efterfølgende levende beskrevet i en stor klubbladsartikel, som kan læses på denne side under afsnittet “Klubblad”.

Selve stævnet havde sine genvordigheder, men blev som helhed vellykket med fine udenlandske aktører på en god bane. Det lykkedes aldrig at få de helt store sponsorater op at stå, og publikumsinteressen svigtede i nogen grad, måske hjulpet af fejl i det automatiske billetsalgssystem, der meldte udsolgt, selvom det ikke var tilfældet. Økonomisk blev det dermed en ordentlig lussing, og drømmen om at skabe et årligt tilbagevendende arrangement på Wilhelmsborg eller andre steder fik aldrig luft under vingerne.

Nedenfor er vist forskelligt materiale, der fortæller lidt om det enorme arbejde, der lå bag planlægningen af stævnet:

Først et slags resume omkring stævnet.

Eksempler fra interne møder.

Sponsormateriale.

Løbets tillægsregler.

Udsendt til kørere.

Pressemeddelelse.

Udsendt til officials.