Stævner under dette faneblad udbygges løbende. Til venstre på siden ses navnene på en række af de baner, som klubben har benyttet gennem årene. Klikkes f. eks. på Jydsk Væddeløbsbane kommer der en samlet omtale af løbene på banen gennem årene frem. Holdes musen hen over Jydsk Væddeløbsbane fremkommer en oversigt over alle løbsdatoer, der er kørt på Væddeløbsbanen, og man kan så klikke på den eller de datoer, der måtte have speciel interesse.

Det er ikke 100% alle løb, der er omtalt, som er arrangeret af Aarhus Motor Klub, men løbene er taget med for fuldstændighedens skyld.

Vedr. billeder er det tilstræbt, at de viste billeder svarer til det stævne, de er anbragt under, men der kan være enkelte kiksere.

Vedr. billedfremvisning kan man klikke frem og tilbage på pilene for at se alle billeder, hvor der er flere. Det er også muligt på de indscannede billeder at klikke dem større. Det gælder dog ikke pdf filer, der typisk vises lodret i stedet for vandret.

Mange stævner er det muligt at finde mere materiale til i form af omtaler i DMU-bladet, og også aviserne er en kilde, hvor der kan hentes meget materiale. Det kræver dog en del tid, så den del er nedprioriteret i første omgang, men vil komme senere.

Det er højst forskelligt, hvad der har kunnet findes af materiale om de enkelte løb, men lidt ud over datoen er der altid. Andre løb er særdeles velbeskrevne, så alt i alt….. 

 

 

 

 

….. God fornøjelse