15-01-1961

I referat fra bestyrelsesmøde 13-12-60 nævnes i forhandlingsbogen, at datoen blev fastsat, startpenge blev sat til 20 kr. og de udskrevne klasser blev Solo senior 500cc og 250cc, Sidevogne junior 750cc samt en ynglingeklasse. Starttidspunkt kl. 9.

På et bestyrelsesmøde 3. januar lovede Hartvig Iversen at fremskaffe præmier til det kommende trials på Hem Odde.

Der er aldrig bragt et referat fra løbet i protokollen, men klubbladet omtalte løbet, dog mest om en bilklasse som blev kørt sideløbende.

Heldigvis bragte DMU-bladet både en foromtale og en omtale af stævnet, der var usædvanligt derved, at der udover motorcykler også blev kørt en automobilklasse, som for øvrigt blev vundet af den nok så bekendte Knud Nielsen. Muligvis er det dette stævne, der har været årsag til, at Motorbladet senere bragte en notits om, at mc-klubber ikke måtte køre trials for automobiler. Denne notits ses under DMU-blade.

Leif Pedersen har bidraget med en resultatliste, som kun er delvis, da de ovenfor nævnte udskrevne klasser ikke alle er på listen. Leif Pedersen vandt seniorklassen foran Bent Svenningsen, mens Jimmy Smed vandt juniorklassen.

Klubbladet med omtale af løbet findes ikke mere, da det gik tabt med Jens Jørgens bortgang, men heldigvis refererede han tit i nyere klubblade fra “Det gamle Arkiv”.  Derfor er der alligevel bevaret en omtale, som den daværende redaktør Ejvind Kåsgård bragte dengang. Jens Jørgen bragte den i marts 1997.