Klubmesterskab Cross

Det første klubmesterskab blev kørt i Uhre i oktober 1970. Klubben havde på det tidspunkt faktisk kun 1 kører, der regelmæssigt kørte moto-cross ude omkring, og det var Erik Sørensen. Der var dog nogle stykker herudover, der havde mere eller mindre gode cross-cykler, som fortrinsvist var blevet anvendt til klubtrials. Erik Sørensen mente dog, at tiden var inde til, at der skulle satses mere på cross i klubben, som på den tid mest havde banekørere. Han foreslog derfor oprettet et klubmesterskab i moto-cross, og det vandt genklang i bestyrelsen, som lavede en aftale med klubben i Herning om at låne deres bane i Uhre til begivenheden. Der skulle køres tre heat, og mesterskabet skulle afgøres på denne ene dag. Erik Sørensen anså sig nok som klar favorit til mesterskabet, men han havde gjort regning uden den gamle ræv Ole Hald, som havde kørt cross allerede i klubbens tid på Ny Mølle. Op til det store mesterskab købte Ole så Erik Sørensens gamle Husqvarna, så han blev mere konkurrencedygtig med Erik, som det lykkedes ham at slå på dagen, og dermed blev han den første klubmester. John Williams var blandt de 9 deltagere, og han har leveret disse to billeder fra den store dag.

På vejen hjem fra Uhre slog deltagere og ledsagere en tur omkring Ans Kro, hvor drabelige beretninger om oplevelserne på banen blev udpenslet. Steen Normann skrev til klubbens hjemmeside denne fine klumme i anledning af 50 års dagen for mesterskabet.

I de følgende mange år blev mesterskabet afholdt over 4 løbsdage, hvor der blev kørt to heat, og som det fremgår af nedenstående oversigter, er der blevet kørt på rigtig mange forskellige baner. Vester Eng var tit det foretrukne, når vi ikke var ramt af et eller andet problem med kommune og amt, men det blev også tilstræbt at vælge forskellige baner for at dygtiggøre vore kørere på forskellige underlag. I starten havde klubmesterskaberne en enorm prestige, men det fortog sig gradvist, da vore kørere blev så dygtige, at de kunne klare sig i alle stævnerne rundt omkring i landet. Der blev oprindeligt kun kørt 1 klasse, men da der hurtigt kom rigtig mange deltagere, blev der selvfølgelig basis for at opdele i klasser efter niveau og maskinstørrelser. I nedenstående oversigter er valgt kun at bringe navnene på de 5 første i den til enhver tid højst rangerende klasse. Andre mestre og diverse fortrinsvis slutresultater kan studeres under afsnittet Klubblad. Disse beretninger i klubbladene er ret pålidelige til omkring midt i nullerne, herefter har det ikke rigtig været muligt at fastslå, om der har været kørt klubmesterskaber eller ej.

Oversigtsskemaerne her fortæller også, at hvor der frem til 1988 blev kørt 4 afd. med hver to heat kom der herefter mange forskellige modeller på banen, f. eks. kørte man aftenløb med kun 1 heat, der talte som en afdeling. På den måde skal f. eks. 6-8 under Afd. forstås på den måde, at der var 6 løbsdage med ialt 8 tællende afdelinger.

Der er hidtil ikke rigtig fundet fotos fra de første mange år af klubmesterskabet. Nedenfor er der et enkelt fra Kim Kjærs arkiv, hvor han som helt ny deltager i Elling. Under afsnittet billeder kommer der dog en del fra Jens Jørgens arkiv og hans digitale periode fra 1999. Der er medtaget billeder fra klubmesterskabsafdelinger hos Dan Troelsen i Ølsted og finaleafdelinger fra Vester Eng. Markræs som dem hos Dan kom til at indgå i klubmesterskabet fra 1995. Hos Dan blev der kørt i mange år, men der blev også kørt klubmesterskaber som markræs andre steder, f. eks. hos Peter G. Johansen (Burger).

Ølsted 9. sept. 1999 KM4

Vester Eng 2. okt. 1999 KM5 Finale

Ølsted 29. aug. 2002 KM4

Ølsted 9. sept. 2004 KM5

Vester Eng 23. sept. 2004 KM6 Finale

Vester Eng 22. sept. 2005 KM Finale