Jyllands-Ringens historie går tilbage til 1966. Restauratør Ole Hansen, Århus og entreprenør S.K. Jensen, Voldby var bygherrer på projektet, mens Aarhus Automobil Sport var sportslig arrangør. På den sportslige side var det i den første tid navne som Erik Fagerdahl og Jørgen Kruse, der trak det store læs.

Aarhus Motor Klub var i kontakt med Jyllands-Ringen i starten, og der blev planlagt at køre et par TT-klasser i forbindelse med et stævne d. 19. juni 1966. Det blev dog aldrig ført ud i livet, så banen var i en del år forbeholdt automobilerne.

Hvis man lavede en aftale med banens ledelse, kunne det i de første år godt lade sig gøre at få lov til at træne af og til som motorcykelkører. Man kom dog helt frem til efteråret 1971 inden RRKV lavede et træningsarrangement for TT-kørere. Det var vellykket og gav anledning til, at samme klub arrangerede en DM afd. på banen i maj 1972, så vidt vides uden betalende publikum.

Dette løb blev dog ikke starten på en kontinuert kørsel med mc på banen, for først i 1977 skete der noget igen på mc-fronten. John Lundberg var blevet promotor for løbene på Jyllands-Ringen, og RRKV fik lavet en aftale om et DM løb i maj og denne gang med publikum. Det blev en stor succes. Der kom et stort publikum, der fik fine løb at se, og det gav grundlag for, at man i 1978 fik overdraget at køre NM. Dette løb blev også kørt i maj og blev en enorm succes med 5000 tilskuere. Vejen var nu banet for den tradition, at der i de næste mange blev kørt et motorcykelløb på banen midt i maj måned.

AMK var startet som RR-arrangør i 1977 med Ring Djursland som base, men denne bane blev i årene efter i stadig dårligere forfatning under Rene Koors. Da han så solgte banen til Specialarbejderskolen gik der hårdknude i forhandlingerne, så vi ikke fik kørt i 1983. Vi var derfor sultne for at få noget kørt,og sandelig om ikke det lykkedes at få John Lundberg til at tage en solo- og en sidevognsklasse med til bilernes DM-finale i okt. samme år.

Det blev AMK´s debut som arrangør på banen, men fast arrangør blev vi først senere. John Lundberg var i slutningen af 80´erne ikke mere tilfreds med RRKV som arrangør, og det blev til at FMS fik overdraget at køre majløbet i 1990. Det blev fint afviklet, men Lundbergs og fynboernes kemi passede ikke sammen, så i 1991 var det AMK, der stod for arrangementet, og sådan blev det i rigtig mange år frem.

Udover det traditionelle majløb, der som oftest blev kørt som NM eller NM afd. blev der fra 1985 gjort plads til et par mc-klasser i bilernes grand prix i slutningen af august. Dette fortsatte ind i 90´erne indtil det blev for svært at skaffe plads i det omfattende bil-program. RRKV stod for disse løb frem til 1989, hvorefter AMK tog over fra 1990.

Selvom AMK først sent kom ind som arrangør på Jyllands-Ringen er alle kørte løb på banen søgt dækket med mere eller mindre fyldestgørende materiale for fuldstændighedens skyld.

Nedenfor er først vist 3 klip fra Aarhus Automobil Sports hjemmeside omkring banens åbning og start.

Dernæst et klip fra en PR-avis som FDM udgav i forbindelse med udbygningen af faciliteterne i 1990. Her er vist et billede af de oprindelige faciliteter fra 1966 sammen med de nybyggede.

Endelig først et uddrag fra det første program til løbet 15. maj 1966, dernæst programmet i sin helhed.

I uddrag er 4 billeder. Det første viser bane-layout, der er holdt stort set uændret frem til den store udvidelse i 2003. I de første år kørte bilerne i begge hestesko på publikumssiden. Den første hestesko viste sig dog for snæver til løb og blev derfor ret hurtig droppet, hvorfor motorcyklerne heller aldrig kom til at anvende den. De to næste billeder er miniportrætter af Jyllands-Ringens to bygherrer, mens det sidste er officialslisten, der bl.a. tæller Erik Øjenholt og Gert Rohbrandt, begge med en fortid i AMK. Øjenholt var en markant person i AMK´s bestyrelse frem til bruddet i 1957, hvor han var hovedmanden bag opstarten af AAS. Gert Rohbrandt var kasserer i AMK og i en kort periode i 1964 klubbens formand.