Bedømt trial DM-NM

Bedømt trial havde i mange år været en rigtig stor sport i England, da Fyens Motor Sport tog fat på at introducere sporten i Danmark. Det første initiativ blev taget i 1952, men først i 60´erne kom der mere fart i udrulningen af sporten. Fyens Motor Sport var stadig drivkraften og begyndte at afvikle en del løb. Man introducerede også Bedømt trial eller Stiltrial, som man kaldte det i starten, i deres Scott-trial, som blev kørt første gang i 1963. Scott-trial var et hastighedstrial, men med indlagte bedømte sektioner, som så indgik i den samlede beregning af løbsresultatet. Den model vil være velkendt i AMK, for det var den, vi kopierede til det første Carls Nissetrial i 1971, og siden brugte i alle årene fremover.

I 1969 havde Bedømt trial fået så meget status i DMU, at man for første gang udskrev et DM, der blev vundet af Preben Andersen fra FMS. I AMK havde vi også småt fået blik for denne sport, først og fremmest gennem Scott-trial. I årene 1969 og 1970 afviklede vi mange trials sammen med Silkeborg-klubben, og her var Bent Kruse og Egon Busk foregangsmænd for de såkaldte stil-trials, og. Stil-trials blev nu introduceret på den måde, at klubmesterskabet i trials blev afviklet med nogle afdelinger som hastighedstrials og nogle som stil-trials. På den måde blev klubtrialsmesterskabet afholdt i 1969 og 1970.

Det gik godt med stil-trials, og vi fik derfor stablet et introduktionsløb på benene på Vester Eng i 1970. Det blev en succes, som blev fulgt op med mange løb de følgende år. Først var det på Vester Eng, hvor det første rene klubmesterskab i stil-trial blev afviklet over fire afdelinger i vinteren og foråret 1971. Siden blev der også kørt i de store grusgrave i Ormslev og Hinnerup, en flink bonde mellem Hammel og Svenstrup lagde et dejligt terræn til i en del år, og senere lagde Sørensen-familiens overhoveder Niels og Åse jord til mange arrangementer i Sabro. Herudover blev der kørt på mange andre lokationer én eller flere gange.

Vi havde et meget aktivt trials-udvalg, der så blev bedt om at arrangere en DM-afdeling i 1979. Udvalget med John Williams i spidsen havde kik på skovene omkring Århus, men som vi mest har været vant til fra Århus By´s side, var der heller ikke denne gang velvilje. Vi fik dog alligevel et alletiders terræn til formålet, men måtte til Vejle-kanten. Vort medlem Knud Juul Jensens mor var godsejerdatter fra St. Grundet, og det var hendes bror, der residerede på godset. Knuds mor, der var en meget handlekraftig kvinde, fik så udvirket, at vi fik lov til at bruge godsets fine skovareal til vor første DM afdeling i 1979. Vi havde dog faktisk premiere på godset 2. dec. 1978, hvor vi afholdt en afd. af klubmesterskabet her, og den blev da næsten færdigkørt, inden politiet stoppede os med påstand om, at vi kørte på offentlig vej, hvilket senere viste sig ikke at være tilfældet. Vi afholdt os dog herefter fra at køre hastighedstrial her, og med et enkelt bump på vejen blev St. Grundet en fast base for vores DM-afdeling frem til år 2000, hvor godset, der ligger meget bynært til Vejle, var blevet solgt. Herefter kørte vi DM afdelinger på “Godset” i Sabro, i Vejrumbro og hos Carl Andersen i Høver indtil 2010, hvor interessen for Bedømt trial i AMK var blevet meget lille.

I 1992 var det Danmarks tur til at holde NM i trial. Hidtil havde FMS stået for NM i Danmark, men DMU´s trialudvalg mente nu, at vi var blevet så dygtige til at arrangere i AMK, at det var vores tur til at tage arrangementet, specielt også fordi vi rådede over det fine terræn i Vejle. Den udfordring tog vi op og arrangerede stævnet med succes.

Også i 2002 og 2003 arrangerede AMK NM. Da var det i Vejrumbro, hvor Ole Kristensen stod for langt det meste af planlægning og det praktiske omkring etablering af sektionerne.

I to afsnit herunder –  DM og NM kan læses nærmere om klubbens arrangementer , hvorimod Klubmesterskabet i Bedømt trial har fået sin plads under  fanebladet Stævner/Klubmesterskaber. Alle afsnit suppleret med billeder, specielt mange fra Jens Jørgens digitale tid fra ca. 1999 til 2007.

AMK har afviklet omkring 35 afdelinger af DM i Bedømt trial. I Jens Jørgens arkiver fandt jeg nedenstående liste, som var ført delvist frem til 2004. Jeg har så videreført og komplementeret listen, så godt som det har været muligt. Referater i Motorbladet forsvandt fra 1997, men klubbladsreferater har været gode frem til 2008. Herefter var klubbladet på retur, og det sluttede endeligt i 2010. Der er dog spredte opsummeringer, der viser, at der er kørt DM-afdelinger i AMK-regi også i årene 2008-09-10.

Af listen fremgår det, at vi kørte den første DM afd. i Vejle på godset St. Grundet i 1979. Der blev knas med jægerne, der havde jagtretten på stedet, og som ikke brød sig om vores årlige arrangement. Det spidsede for alvor til i 1982, hvor vi som et kompromis fik lov at køre på et mindre terræn omkring Lille Grundet, der også hørte under godset, men så skulle det også være sidste gang. Derfor blev der året efter kørt i Balle på Djursland. Knud Juuls mor trådte så endnu en gang i karakter og fik banket jægerne på plads, så vi fik lov at køre et årligt arrangement igen på hele terrænet i Vejle frem til godset blev solgt. På listen kan ses, at vi ikke kørte DM i St. Grundet i 1992, men det var fordi, vi skulle køre NM her, og derfor blev der fundet et terræn i Voldby til vores årlige DM afd. dette år.

Efter St. Grundet kørte vi DM. afdelinger fra 2001 på “Godset” i Sabro, hvor Niels Sørensen altid var velvillig over for vores aktiviteter. Med hans død var det dog også slut her i 2004. På samme tid havde vi fået startet op med DM-afdelinger i Vejrumbro, hvor Ole Kristensen var bindeleddet, og i årene 2004-05-06-07 kørte vi nu to årlige DM-afdelinger, første år Vejrumbro sammen med Sabro, de følgende år Vejrumbro sammen med Høver, der stod for Carl Andersen, der nu også lagde terræn til DM afdelinger udover de årlige Nisse-trial. Da Vejrumbro terrænet gik tabt kørtes alene i Høver, indtil vores trials-organisation blev for svag til at afvikle DM.

Jens Jørgens videreførte DM-liste:

Kortskitser, der viser, hvor de to godser St. og Ll. Grundet er beliggende nord for Vejle.

Et avisklip omkring vore kvaler omkring Vejle i 1982.

En resultatliste fra 1991, der viser, hvordan vi typisk lavede den på den tid. Forhåndstilmeldte i maskinskrift, eftertilmeldte med håndskrift.

Et lille udvalg af billeder fra 1982 frem til 1998 fra Kim Kjærs og Jens Jørgens arkiver. Nederst på denne side er bragt et udvalg af billeder fra Jens Jørgens digitale bibliotek 1999-2007.

Klubbladsomtaler

Motorbladsomtaler

Nedenfor billeder fra Jens Jørgens arkiv 1999-2007.

St. Grundet 4.-5. sept. 1999.

St. Grundet 24. sept. 2000.

Sabro 23. sept. 2001.

Sabro 20. okt. 2002.

Vejrumbro 5. juni 2004

Sabro 26. sept. 2004.

Vejrumbro 12. juni 2005.

Høver 24.-25. sept. 2005.

Vejrumbro 11. juni 2006.

Høver 24. sept. 2006

Høver 24. sept. 2006. En anden billedserie fra samme stævne.

Vejrumbro 17. juni 2007

Høver 16. sept. 2007

Høver 5. okt. 2008 ( Billeder i JJJ arkiv mærket 2008HJB, hvor HJB nok står for Hans J. Beck ).

AMK har været arrangør af NM i Bedømt-trial 3 gange. Først i 1992 og siden i 2002 og 2003.

1992

Som beskrevet i intro mente man i DMU´s trialsudvalg, at vi efter at have øvet os med at arrangere DM-afdelinger i Vejle siden 1979 var blevet dygtige nok til at arrangere NM-trial på dette velegnede sted. NM blev på den tid afviklet på skift mellem de 4 nordiske nationer og i 1992 var det altså Danmarks tur. Fynboerne, der havde introduceret sporten i Danmark, havde hidtil afholdt løbet, når det var Danmarks tur, men nu blev stafetten altså givet videre til AMK. Klubben med trialsudvalget i spidsen arbejdede stenhårdt på opgaven, og det blev en absolut godkendt indsats, selvom vi ikke just var tilsmilet med godt vejr på løbsdagen. Der blev lavet et program, som kan ses nedenfor sammen med sammen med lidt andre papirer og omtaler i klubblad og DMU-blad. Desværre er der ikke fundet billeder fra arrangementet.

2002

I 2002 var formatet for NM ændret, så der nu hvert år kørtes afdelinger i de forskellige nordiske lande. Ole Kristensen fra Vejrumbro havde fået smag for at arrangere en sådan afdeling på hans hjemmebane, og da han lige var blevet meldt ind i AMK, blev det sådan, at vi fik arrangementet foræret på et sølvfad. Ole havde lavet et enormt forarbejde, så det blev nærmest til, at vi fra AMK blot skulle assistere på selve dagen med et antal bedømmere, praktiske folk og først og fremmest tilmelding og resultatberegning, som Knud Møller stod i spidsen for. Ole høstede meget stor anerkendelse for arrangementet, og at det var værdsat af kørerne ses bedst af, at der det følgende år i 2003 kom 50% flere deltagere, da Ole igen kaldte til Vejrumbro.

Nedenfor klubbladsomtale, omtale i DMU-bladet og ikke mindst en masse dejlige billeder fra Jens Jørgens arkiv, som på glimrende vis beskriver stemningen ved arrangementet.

2003

Ole gentog sin succes i 2003, hvor næsten 100 kørere mødte op for at deltage i de forskellige klasser. Konceptet var som året før og nedenfor kan læses foromtale og omtale fra klubbladet, Kenneth Mikkelsens artikel til DMU-bladet. Til slut krydres med billeder fra JJJ-arkivet.

Der henvises til fanebladet Stævner/Klubmesterskaber/Klubm. Bedømt trial