Der er i alt blevet kørt 5 motorsportsstævner på Aarhus Stadion. Første gang var i 1946 i oktober.

I alle årene skulle man vente til atletiksæsonen var ovre, så cindersbanen kunne blive repareret efter motorløbet og sætte sig i løbet af vinteren. I 1970 blev det sidste løb kørt, AMK havde 40 års Jubilæum det år, og da der samme år skulle ske en omforandring af atletikbanerne, så de fik den nye moderne kunststofbelægning, kunne det lade sig gøre at få lov til at køre et Jubilæumsstævne.

Udskiftningen skulle ske, når atletiksæsonen var ovre og sammenholdt med den danske løbskalender gjorde det, at kun 1 løbsdag var mulig. Denne dag kolliderede desværre med DM i Speedway, så det kunne blive svært at skaffe kvalificerede kørere nok. Løsningen blev en holdmatch mellem AMK´s hold Piraterne og Kaparne fra Göteborg. Piraterne var startet samme år og kørte i 2. division, men holdet blev forstærket med nogle kørere udefra, som ikke havde kvalificeret sig til DM.

Stadionbanen viste sig ikke særlig egnet til speedway, for smal og en dårlig facon på svingene. I slutningen af fyrrerne førte AMK forhandlinger med rådmand Bernhardt Jensen, der senere blev byens borgmester om en tilpasning af banen, men som det altid siden har vist sig, lå Aarhus Byråds vilje til at gøre noget for motorsporten også dengang på et lille sted, så planerne blev aldrig til noget. Nedenfor en avisartikel fra 1951, der optimistisk opridser nogle planer.