Forhistorie

27. okt. og 1. nov. 1913 var indrykket disse to indlæg omkring stiftelsen af motorcykelklub i Aarhus. Bemærk at man var i en omskiftningstid ved anvendelse af skrifttyper, hvorfor det ene indlæg er med gotisk skrift.

Denne ældste Aarhus Motor Klub blev stiftet og var som nævnt i forordet med til dannelsen af Danmarks Motor Union i 1914. Vidnesbyrd om denne klubs aktiviteter findes i form af billeder fra et såkaldt vifteløb i 1920. Man ser på et af billederne, at starten er gået fra Aarhus Havn og at ”viften” har været ruter til Ebeltoft, Randers, Skanderborg, Odder og Silkeborg. Efter hver  gennemkørt del af viften er kørerne kommet tilbage til Aarhus Havn, fået noteret mellemtid og sendt ud ad næste vifte. Publikum har så kunnet følge slagets gang på den store tavle.

Denne ældste Aarhus Motor Klub blev stiftet og var som nævnt i forordet med til dannelsen af Danmarks Motor Union i 1914. Vidnesbyrd om denne klubs aktiviteter findes i form af billeder fra et såkaldt vifteløb i juni 1921. Man ser på et af billederne, at starten er gået fra Aarhus Havn og at ”viften” har været ruter til Ebeltoft, Randers, Skanderborg, Odder og Silkeborg. Efter hver  gennemkørt del af viften er kørerne kommet tilbage til Aarhus Havn, fået noteret mellemtid og sendt ud ad næste vifte. Publikum har så kunnet følge slagets gang på den store tavle. Også Stiftens omtale af løbet, der kaldes et præcisionsløb, hvor også benzinforbruget spillede ind.

Der blev også kørt såkaldte bakkeløb på bl.a. Lisbjerg Bakke på den tid. Man ser, at Lisbjerg Bakke allerede var brolagt i tyverne.

I anledning af AMK´s 60 års Jubilæum i 1990 kontaktede en efterkommer til en af den første Aarhus Motor Klubs stiftere klubben med nedenstående gamle fotos.

I klubbens arkiver findes også disse fotos af fine sølvpokaler fra tiden omkring 1920. I flg. graveringerne er den ældste pokal fra 1916. Teksterne taler om ”Præstationsløb” og ”Bakkeløb”. Pokalerne er forsynet med de ældst kendte emblemer fra den første Aarhus Motor Klub. Pokalernes oprindelige indehaver kendtes ikke, da jeg startede denne hjemmeside, men i marts 2017 blev jeg kontaktet af en mand ved navn Knud Pedersen i Riisskov. Han ejer pokalerne, som han har fået af sønnen til Holm Pedersen, som i sin tid vandt pokalerne. Han havde ydermere et foto af Holm Pedersen, som så kunne bringes sammen med pokalfotos.

I 1979 blev jeg kontaktet af en slægtning til et medlem af den gamle Aarhus Motor Klub. Han ville forære klubben nogle gamle papirer, han havde liggende. Det drejede sig om en Fastelavnsavis fra 1924 og en tilladelse til at afholde et lotteri i forbindelse med en udstilling i 1923. Lotteriets gevinst var “En motorcykel”, men den er ikke nærmere specificeret på tilladelsen.

Her er fotos af Fastelavnsavisen, der faktisk er meget interessant at nærlæse. Den fastslår nemlig to ting, den nøjagtige stiftelsesdato 2. nov. 1913 og at den gamle Aarhus Motor Klub var den første og dermed ældste motorklub i Jylland. Interessant er også at nærlæse deltagerlisten på tøndeslagningen, hvor vi genkender mejeribestyrer Friis og Mundus Pedersen. Guldsmed Hingelberg er også på deltagerlisten. Der er annoncer for Guldsmed Hingelberg og Aage Heidemann, den senere VW forhandler, der i 1924 fører sig frem med Renault.

Fra fastelavnsavisens omtalte tøndeslagning kan tilføjes to meget fine billeder, som jeg fik stillet til rådighed i februar 2021 af Gitte Egdø. Hun havde fundet dem blandt gamle familiebilleder og parret dem med oplysningerne i fastelavnsavisen her, hvor hun kunne se, at hendes farfar danselærer Sven Egdø stod opført som nr. 4. Hun formoder, at det er hendes farfar på billedet. Stiften omtalte også begivenheden, og omtalen er vist efter billederne. Gitte Egdø fandt senere i februar endnu to billeder med hendes farfar, denne gang på udflugter med Aarhus Motor Klub i 1924 til henholdsvis Molskroen og Fladbro Kro. Disse billeder illustrerer, at der var stor tilslutning til klubbens arrangementer på den tid.

Her er lotteritilladelsen fra 1923:

Et navn man ofte støder på i motorsportens barndom i Aarhus er Aage Mundus Petersen, generalrepræsentant. Han var sandsynligvis den første formand i den gamle Aarhus Motor Klub, og i hvert fald kom han med i bestyrelsen, da Danmarks Motor Union blev dannet i 1914. I begyndelsen var klubber tilsluttet direkte under DMU, men senere kom der landsdelsunioner til som mellemled. Da JMU blev stiftet i 1921 blev Mundus Petersen formand, en post han bestred indtil 1924. I 1955 møder Mundus Petersen op til AMK´s 25 års Jubilæumsreception på Restaurant Klostergården. Han benævnes nu inspektør og repræsenterer da Aarhus Automobil Klub, som har vist sig at være den gamle Aarhus Motor Klub fra 1913, som simpelthen skiftede navn i 1930. Det antages, at motorcyklisterne efterhånden er forsvundet fra denne klub til andre mc-klubber i Aarhus. Aarhus Automobil Klub var ikke en sportsklub, men varetog de automobilkørendes interesser overfor myndighederne.

Efter at have været meget aktiv i tiden efter 1. verdenskrig og til midt i tyverne, synes der at være opstået en vis stagnation i den første Aarhus Motor Klub omkring sportslige aktiviteter. I hvert bliver der i februar 1928 stiftet en ny klub med navnet Sports- Motor- Klubben i Aarhus. Forhandlingsprotokollen fra denne klubs start findes stadig, den er på et tidspunkt overgivet til nuværende Aarhus Motor Klub. Af denne protokol fremgår det, at det er ønsket om mere sportslig aktivitet, der står bag ønsket om at danne den nye klub. Man kan læse, at føromtalte Mundus Pedersen bliver dirigent på generalforsamlingen, men i øvrigt ikke kommer til at indgå i denne klubs bestyrelse. Den første Aarhus Motor Klub eksisterer stadig og kan også spores i 1929, hvor arrangementer i klubben er omtalt i medlemsbladet Jydsk Motor udgivet af JMU. Som ovenfor nævnt bliver den gamle Aarhus Motor Klub i 1930 døbt om til Aarhus Automobil Klub. Klubben var stadig aktiv i 50´erne, og er formentlig opløst i 1958 i flg. et notat på AAS hjemmeside, hvor klubbens stifter Erik Øjenholt nævner det i et skrift fra 1991 i forbindelse med Jyllands-Ringens 25 års Jubilæum.

Sports-Motor-Klubben i  Aarhus fik ikke nogen lang levetid, men heller ikke dens skæbne kendes helt, måske er den gået ind omkring 1932, da hastighedsløb på landevej blev forbudt i  Danmark.

Man skal også huske at verdensdepressionen kom til i 1933, og at der i Danmark blev indført en kæmpestor forlystelsesafgift på entreindtægterne ved motorløb i kølvandet på krisen i trediverne.

Den omtalte forhandlingsbogs sidste notering er fra aug. 1930, bogen er da udskrevet, men der er intet, der tyder på, at klubben er ophørt på dette tidspunkt. Det ser ud til, at klubben på det tidspunkt er meget aktiv. Fra bogen kan nævnes, at klubben hvert år i sommeren kørte et løb fra Aarhus til Skagen og retur af lidt forskellige ruter på ind i mellem vanskelige veje. Det har ikke været barnemad på datidens maskiner og veje.

Det kan nævnes, at løbet i 1928 startedes fra ”Restaurant Palæ” på Kystvejen kl. 10 lørdag aften, ruten var på 600 km og man beregnede at opløbet ville blive søndag mellem 16 og 18 igen ved ”Palæ”, der var et yndet samlingssted for klubben.

Interessant er også resultatlisten for motorcykler. Nr. 1 blev nemlig Georg Andersen på Super X og nr. 2 Chr. Lindberg på Rudge. Georg Andersen drev sammen med ”Pariser” Hansen firmaet Jydsk Motor Lager, der udover Super X forhandlede mærker som Henderson og New Hudson.

Mange kender Jydsk Motor Lager fra nyere tider med adresser på Åboulevarden, Grønnegade og Daubjergvej. Ejeren af JML var da Esben Jensen, der vistnok ændrede navnet på Daubjergvej.

Chr. Lindberg var også en af tidens store kørere, der efter krigen var med i bestyrelsen i Aarhus Motor Sport.

Skagenløbet i 1929 var hårdt. Af 10 startende gennemførte kun 1 køretøj, en Ny Ford ført af Wittrup, Vejle.

Løbet til Skagen i 1930 var lettere, så flere gennemførte. Her skal nævnes to af deltagerne, nemlig Alfred Grand, der blev delt vinder i begynderklassen på BSA. Grand blev et kendt og skattet medlem i Aarhus Motor Klub og var med helt op i 70´erne. Den anden, der skal nævnes er Chr. Wenderby, der blev formand for vores nuværende klub i 1936 og fik sat gang i en mængde sportslige aktiviteter. Han flyttede året efter til klubben I Randers, hvor han var meget aktiv omkring det berømte Katholm løb. Senere fik han en mængde tillidsposter i dansk motorsport. Mest skal han nok huskes forat være ankermand i skabelsen af Fladbro-banen og ikke mindst for at få Moto Cross des Nations til Volk Mølle i 1955, en af de største begivenheder i dansk motorsport.

Nedenfor er bragt klip fra forhandlingsbogen og bladet Jydsk Motor om de fire løb Aarhus-Skagen fra 1928 til1931.

Fra forhandlingsbogen skal sluttelig nævnes, at Mundus Petersen var gæst ved et arrangement i maj 1930 som repræsentant for Aarhus Automobil Klub.
Endvidere er det sjovt, at der på generalforsamlingen i febr. 1930 bliver talt om, at Østjydsk Motor Klub (vores nuværende AMK) er stiftet, og at man er positiv overfor at samarbejde med den nye klub, hvis den melder sig ind i Jydsk Motor Union.

1. maj 1932 åbner Aarhus Dirt Track Bane  på Randersvej i  Århus, ca. overfor vandtårnet. Den bliver drevet professionelt af en motorforhandler fra Vejle, som også driver den allerede eksisterende Dirt Trak bane i Vejle. Den har stor publikumssucces specielt i starten, men må lukke, det antages i 1934, da det er næsten umuligt, at få motorløb til at løbe rundt økonomisk på grund af den høje forlystelsesskat på 40%. Der henvises til hjemmesiden speedwaylife, der bringer en fyldig omtale af banen, endog med et videoklip.

Klik her:

http://speedwaylife.com/danske-baner/aarhus-dirt-track/

“6. januar 1930 samledes nogle interesserede på Café Alleenberg til et orienterende møde med start af en ny motorklub på dagsordenen. Formålet med den nye klub var selskabelighed og sport, samt at ingen forhandler måtte have afgørende indflydelse på klubbens ledelse….”

Sådan indledes forhandlingsbogen for den klub, der blev dannet ved en stiftende generalforsamling 17. januar 1930. Den fik fra starten navnet Østjydsk Motor Klub, og gennem et par navneskift er blevet den Aarhus Motor Klub, som eksisterer i dag. Interessant er den passus om, at ingen forhandler måtte have afgørende indflydelse på klubbens ledelse. Det ser nemlig ud til, at ovennævnte Sports-Motor-Klubben i Aarhus var kraftigt domineret af firmaet Jydsk Motor Lager med dens markante ejere Georg Andersen og Pariser Hansen i spidsen, men også denne klubs første formand Løvschall var tilknyttet Jydsk Motor Lager.

Østjydsk Motor Klub er altså startet og har sit virke sammen med åbenbart en del andre klubber i Aarhus i disse år. Man kører pålideligsløb, ræveløb og masser af udflugter. Aktiviteterne er stort set kun for klubbens medlemmer.

I klubbens forhandlingsbøger, der er bevaret for alle årene, kan man læse, at man dog holder ringridning og tøndeslagning sammen med Sports-Motor-Klubben i Aarhus i 1932, og at man optager medlemmer fra den ” likviderede Harley Klub”. Notatet om Sports-Motor-Klubben i Aarhus er i øvrigt det sidste, der er fundet om denne klub. Verdenskrisen er hård ved folks økonomi, så det har nok taget livet af en del klubber.

Også ØMK har problemer og på generalforsamlingen i juli 1933 er der forslag om opløsning af klubben. Man beslutter sig dog for at fortsætte, og i efteråret 1934  kan man læse i forhandlingsbogen, at Georg Andersen er blevet medlem. Dette kan tyde på, at Sports-Motor-Klubben i Aarhus i hvert fald er ophørt på dette tidspunkt.

Det bliver gradvist lysere tider for det motoriserede folk, og også i ØMK får man mere mod på tilværelsen. I 1936 begynder en mere udadvendt sportslig æra. Man afholder rodeoer og bakkeløb med publikum, og der er deltagere fra de store jydske klubber.

Bakkeløbene var fritaget for den forhadte forlystelsesafgift og blev af den grund meget populære at afholde. Specielt i Jylland fik de en meget stor udbredelse.

På generalforsamlingen i januar 1937 foreslår Nimbus-forhandler Chr. Jørgensen, at klubbens navn skulle ændres til Nimbus-Klubben: Han holdt en 24 minutters procedure, om alle de fordele klubben ville opnå ved dette. BSA-forhandlerne Pariser Hansen og Georg Andersen var dog ikke så tilfredse og argumenterede imod.

Det hele endte alligevel med en ændring af klubnavnet, idet et forslag fra Gustav ”Fieler” Christensen blev vedtaget. Klubben hed herefter Aarhus Motor Sport.

Frem mod krigen til kørselsforbudet i efteråret 1939 havde Aarhus Motor Sport stor succes. Der kom masser af nye medlemmer, der var stor deltagelse i arrangementerne og masser af tilskuere til løbene. Klubbens historie frem mod krigen og videre frem til vore dage er søgt fortalt andre steder på denne hjemmeside via forskellige temaer, der kan vælges i oversigten.

Nedenfor fortælles om eksistensen af tre andre klubber i Aarhus-området i 20 og 30´erne, Jydsk MotorSport, Aarhus – Harley-klubben og en klub kaldet Motorsport. Motorsport er dog nok ensbetydende med Sports Motor Klubben, Århus som blev stiftet i februar 1928.