Hem Odde er jo mest kendt for de berømte baneløb, men i hele baneløbsperioden blev der kørt utallige klubtrials på de udstrakte arealer omkring hotellet. Af og til er der også sendt begrænsede invitationer ud til udvalgte klubber, andre gange er der kørt åbne trials. Det første åbne trial, der er fundet blev kørt i 1948, men herefter skal man helt frem til 1961 før der igen køres, og det år blev der kørt to gange. I 1963 kørte man igen en enkelt gang, og det var det sidste trial, der blev kørt på Hem Odde. Man skal huske, at 1956 var det sidste år, der blev kørt baneløb, så klubben er altså vendt tilbage til Hem Odde efter en pause på 5 år. Axel Müller var involveret i at lave aftalerne med værten på Hem Odde, i hvert fald et par af gangene. AMK´s søsterklub AMKA brugte også ved enkelte lejligheder Hem Odde til forskellige former for prøver.

Alle trials på Hem Odde blev kørt efter den gamle model, hvor man udlagde ca. 5 forskellige etaper, som hver skulle køres 1 gang. På hver etape blev der så givet point efter en skala 100,90,85,80 o.s.v.