AMK var første gang arrangør af et Road Race løb i 1977. Det var en DM afdeling på Ring Djursland. Arrangør er ikke helt korrekt, nærmere må det hedde medarrangør, for det var et samarbejde med Fyens Motor Sport og RRKV for at få mandskab og erfaring nok til at afvikle stævnet. AMK stillede nok de fleste folk, men fynboerne bakkede godt op, og RRKV lagde stævneleder og meget vigtigt teknisk udstyr til. Tidtagningsgrej og radiokommunikation blev lånt uden beregning. På den måde kom vi i gang med mange års stævner på Ring Djursland.

Der havde dog været mange års Road Race aktivitet på banen, inden AMK kom til i 1977. Jens Chr. Legarth anlagde banen i 1965 og lavede et åbningsløb i august måned udelukkende for biler, som var hans hovedinteresse, men allerede det andet løb på banen blev for motorcykler, oven i købet et DM suppleret med et par supportklasser samt en enkelt bilklasse. Det var Randers Motor Sport, der var sportslig arrangør for både bil- og motorcykelløbene, og sådan blev det de første år i banens historie. Efterhånden tog RRKV over som arrangør af motorcykelløbene, og forskellige klubber tog over på automobilsiden. På motorcykelsiden trådte RRKV ud i slutningen af 70´erne og afløstes af AMK og FMS, og senere igen har det alene været AMK, der har stået for motorcykelløbene.

Banen består jo endnu, så den bærer en rigtig lang historie. I tekst og billeder skal her beskrives historien på motorcykelsiden, og selv om siden her først og fremmest er for løb arrangeret af AMK, tages alle mc-løb på banen med for fuldstændighedens skyld, også fordi vore kørere har sat sit præg på banen i alle årene.

Den totale historie for Ring Djursland, i hvert fald frem til 2007, blev der gjort status på i 2007. Djursland Motor Klub fyldte 50 år, og i den anledning blev Morten Alstrup spurgt af Fonden Ring Djursland Motor Sport, om han ville skrive en bog om Ring Djurslands historie. Det ville han – og det er der kommet en rigtig spændende og velskrevet bog ud af. Den fik titlen Ring Djursland – En udfordring for alle. Undertitlen er meget rammende for banens omtumlede historie. Nedenfor et billede af forsiden af bogen, hvorfra jeg brugt mange data for at fastholde de historiske facts i forhold til specielt motorcykelsporten, som dette afsnit handler om. Også et billede af bogens forfatter Morten Alstrup, der signerer bøger ved præsentationen på Ring Djursland i 2007.