2000-2007

I det nye årtusinde fortsatte vi med at køre motorcykelløbene efter nogenlunde samme opskrift, som vi var begyndt på ved genåbningen i 1994. Dvs DM løb uden betalende publikum. Meget ofte havde disse DM løb den ekstra kolorit, at de var årets sidste afdeling, altså DM finaler, så årets mestre kunne fejres med laurbærkranse og boblevand.

Der blev kørt rigtig mange klasser ved stævnerne med store samlede deltagerantal. Klassesammensætningerne skiftede tit efter tidens tendenser, og klasserne skiftede tit navn for at tækkes lidt de internationale tendenser og pleje nationale særhensyn. Der blev sagt farvel til de ellers så populære sidevogne, der ikke mere kunne mønstre et ordentligt deltagerantal. Til gengæld kom Classic motorcyklerne rigtigt med i disse år. Classic kørerne havde egentligt startet deres egen klub og afholdt selv stævner, men det var svært for klubben at skaffe ordentlige baner. Det var også svært at skaffe ledere og officials samt få ordentlig økonomi i stævnerne, så efterhånden modnedes den tanke at opløse klubben og lægge aktiviteterne ind i AMK´s program. Også de fleste medlemmer overgik til AMK, selvom det selvfølgelig som altid stod frit, hvor man ville være medlem.

En stor ting, der skete i denne periode var, at Road Racing divisionen af DMU´s bestyrelse var bevilget at måtte indkøbe transpondersystemer. Det skete så til sæsonen 2000, hvor transponderne blev udlånt til hvert stævne. Året efter gik man så over til systemet, hvor hver kører ejer sin egen transponder. Det var et enormt fremskridt, når man tænker på de gamle systemer, der havde givet anledning til så mange frustrationer.

Specialarbejderskolen havde år for år lavet forbedringer og forskønnelser på anlægget, og det er sjovt at se nedenstående fotoserie som Jens Jørgen Jørgensen lavede i år 2000 fra en tur rundt på banen. Så kan man sammenligne med de ældre billeder og for alvor se forskellene.

Siden 1994 havde vi jo haft problemer med en skidt pitindkørsel, som det også kan ses på ovenstående fotoserie. Dette problem blev endelig løst til sæsonen 2005, hvor Specialarbejderskolen lavede nogle ændringer på anlægget, der kom til at indbefatte en rigtig god pitindkørsel. Nedenfor er først vist en skitse fra Morten Alstrups bog med det nye forløb. Dernæst et par billeder fra JJJ arkivet.

Det var ikke kun pitindkørslen, der blev ændret i 2005. AMK indledte et samarbejde med bilfolkene på banen. Det indebar, at løbene efter mange års pause igen blev afviklet som publikumsløb. Bilfolkene tog sig af entre og parkering, der blev opstillet en transportabel tribune, andre ting blev aftalt omkring fordeling af arbejdsopgaver og økonomi. En anden god ting omkring aftalerne var, at skolens busser og lastbiler, der normalt stod parkeret på de indre områder blev kørt væk til eksterne områder bag banens volde. På den måde blev der plads til depot for alle i banens nærområde. På samme måde rykkede Sekretariat og Teknisk Kontrol ind på de indre områder i bygninger og telte lidt afvekslende. Det var også slut med løse halmballer, som det ellers havde været praksis at bruge fra banens start. Skolen var ked af de løse halmstrå, som kunne tilstoppe banens dræn, så fra 2005 blev halmen emballeret i plast.
Nedenfor eksempler på, hvordan undervisningskøretøjerne blev placeret, og hvordan afskærmningen med halmballer kunne se ud i plastsække.

Peter Elgaard var bagmanden til Den Blå Avis Challenge Cup, der blev kørt fra 2003 i forbindelse med TV-transmitterede billøb. Primært blev kørt på Jyllands-Ringen, men også Ring Djursland og Padborg Park lagde asfalt til. På Ring Djursland blev der kørt 1 gang om året i denne periode (2000-2007). I 2003 vandt Kim Philip, i 2004 Jens Kristian Nielsen, i 2005 Søren Hole, i 2006 Jan Jespersen. Fra Challenge 2005 på Ring Djursland foreligger denne lille billedserie fra JJJ arkiv, men ellers vil løbene ikke blive omtalt på denne plads.

I 2005 var det 40 års fødselsdag for Ring Djursland. Allerede 29. januar markerede Fonden Ring Djursland begivenheden med en motorsportsudstilling i AMU-Djurslands lokaler på skolen. AMK var også repræsenteret med en stand, som vist på nedenstående billede.

I denne periode på Ring Djursland tog Jens Jørgen masser af billeder. Han var blevet digital og fik efter nogle år endnu bedre kamera, så kvaliteten af billederne blev væsentlig bedre. Han skrev også stadig pæne referater fra løbene i klubbladet. Derimod kneb det mere og mere i DMU Bladet. Internettiden ramte, så de før hen så fyldige referater skrumpede ind for til sidst helt at forsvinde. Den lokale presse Aarhus Stiftstidende og Jyllands Posten havde også mistet interessen for Road-Racing.

Løbet blev kørt som 4. og sidste afd. af årets DM. På den lokale front kan nævnes, at Poul Nyrup prøvede sig selv af som sidevognsmand hos Bent Møller. Nedenfor masser af billeder fra Jens Jørgens samling, løbsomtaler samt resultatlister.

I dette løb var der ikke mere sidevogne på programmet. Der kunne ikke mere samles deltagere nok til at åbne klassen. Til gengæld kom der som noget nyt en Super Motard klasse, der blev kombineret med en såkaldt Entusiastklasse.

Nedenfor masser af billeder, løbsreferater, resultatlister og DM-slutstillinger.

Ved dette stævne indgik der første gang løb for Classic kørere. Der blev startet ud med en enkelt klasse, hvori alle kørte om samme præmiering, selv om der var mange forskellige maskintyper fra vidt forskellige tidsaldre. Der blev heller ikke taget hensyn til kubikstørrelser, det var vigtigst i det hele taget at komme ud at køre. Sådan var det i nogle år, først senere blev der åbnet op for opdeling i flere klasser.

Nedenfor masser af billeder, løbsreferat og resultatlister.

Jens Jørgen var atter på pletten til dette løb, så igen masser af billeder, desværre ikke rigtig nogle omtaler af betydning, men resultater og DM slutstillinger forefindes da nedenstående. Omkring klasser og deltagertal kan siges, at deltagelsen i Rookie II var enorm i disse år. Her i 2004 var der 58 deltagere i klassen, som derfor kørte kval. frem til to løb.

2005 var året med mange ændringer omkring Ring Djursland. Som beskrevet i indledningen til afsnittet om denne årrækkes løb havde AMU-centeret fået lavet en rigtig god løsning på det gamle problem med den farlige pitlangside. Endvidere gik vi i samarbejde med bilklubben, så motorcykelløbene atter blev med publikum. Dette samarbejde resulterede også i, at vi fik depot, TK og Sekretariat på de indre arealer omkring banen. Undervisningskøretøjerne blev placeret bag voldene et par steder på banen, så deres normale parkeringsarealer kunne inddrages til depot på løbsweekender. Vi kunne også glæde os over at tage klubbens kæmpetrailer med fortelt i brug til et DM-løb. I billedserierne nedenunder er der forskellige billeder af traileren, specielt tog Jens Jørgen nogle billeder af nedpakningen af telt og trailer oven på weekendens aktiviteter. Disse billeder illustrerer tydeligt, hvor stort et arbejde, der var med opstilling og nedtagning af grej. Dette store arbejde gjorde sammen med meget store udgifter til vedligehold, at det for nogle år siden blev opgivet at blive ved med at beholde traileren, hvorefter den blev solgt.

Nedenfor som skrevet masser af billeder, klubbladsomtalen, løbsresultater samt løbsprogrammet i uddrag.

Som ekstra programpunkter til DM-løbene i 2006 var lagt et såkaldt “Canonball Mini Le Mans” løb samt et løb for Quad-racere. Løbet var ligesom i 2005 publikumsløb og lærdom fra samarbejdet med Peter Elgaard på Jyllands-Ringen gjorde, at der blev gjort mere for at underholde et moderne publikum. “Canonball” løbet var et parløb, hvor to kørere skulle skifte mindst 1 gang. Starten foregik som i Le Mans ved at første kører skulle løbe fra den ene side af banen til sin motorcykel, der blev holdt af en hjælper på den anden side af banen. Herfra gik det af sted til førende par havde kørt mindst 40 minutter. Dette løb blev kørt sidst på lørdagsprogrammet og vinder blev Steen Hansen/Jan Jespersen. De nåede at køre 46 omgange.

Quad-racerne var kun på banen søndag, hvor de sluttede dagens program.

Nedenfor masser af billeder, klubbladsomtale, uddrag af program, plakat med forkert månedsangivelse samt resultater.

For første gang siden 1996 blev der i 2007 kørt to motorcykelløb på Ring Djursland. Begge var DM afdelinger. Det første løb var i maj og ligesom i 2006 var der lagt et “Canonball” parløb ind til at slutte lørdagens program. Desuden var der lagt program sådan, at alle klasser bortset fra Rookie I og II kørte løb både lørdag og søndag eftermiddag. Det var igen gjort for at gøre stævnedagen lørdag mere publikumsvenlig. I stedet for de mange tidtagninger blev der budt på race i stedet.

Der skete imidlertid uheld, så forsinkelserne blev så store, at løbsdistancen for lørdagens løb blev skåret ned, og “Canonball” løbet måtte helt aflyses. Rookie II klassen var som i de foregående år så populær, at de 58 deltagere kørte kval. tidtagninger om at komme i bedste gruppe af de to løb.

Jens Jørgen har ikke efterladt billeder fra dette løb, men klubbladsomtale, uddrag af program, reklamefolder samt resultater ses nedenfor. “Canonball” feltet findes også oplistet, selvom det ikke blev kørt.

En optælling af starter i dette løb, det sidste på Ring Djursland i 2007 viser 148 + 20 par i Canonball. Af de 148 var hele 49 Rookie II kørere, som stadig måtte køre kval. og 2 løb. I perioden fra år 2000 forsvandt først sidevognsklassen, og derefter racerklasserne 125cc og 250cc. Klasserne var nu baseret på de fine gademotorcykler fra standard til modificerede udgaver. Man kunne derfor konkurrere på nogle fine cykler, som var forholdsvis billige at holde i gang, og det var nok grunden til Rookie II klassens store popularitet. Totalt var man så gået fra omkring 200 deltagere til ca. 150. Det var altså DM klasserne det kneb med. Hvorfor er måske svært at sige, men det var ligesom flere og flere hellere ville køre træninger sydpå til en rimelig billig penge og dermed få meget køretid. Altså en prioritering væk fra de rimeligt dyre DM-løb med begrænset og tidsskemabelagt køretid.

Udover Rookie II var Classic-sporten et lyspunkt. Her var der stor fremgang i disse år.

Nedenstående er vist klubbladsartiklen og resultatlister fra dette løb. Man kan se, at Jens Jørgen har bragt billeder i klubbladet, men de findes ikke i arkivet.

I løbet, der var publikumsløb, blev der atter kørt både lørdags og søndagsløb samt Canonball løb sidst lørdag.