2017-2021

I denne periode blev der ikke kørt rene motorcykelløb. Det var ellers meningen, da Hans Pallesen havde et stort anlagt stævne på programmet i maj 2020. Som bekendt herskede coronaen på den tid, så det blev ikke muligt at gennemføre løbet i hverken 2020 eller 2021. Det lykkedes så endelig i 2022, som der kan læses videre om i næste afsnit.

Løbet 2017-09-09 blev kaldt Historisk Week-end, hvor der foruden bilerne var gjort plads de klassiske mc.

Løbets resultater for mc-klasser.

2019-08-31/09-01 blev der igen kørt kombineret bil-mc løb, hvor mc-delen var en DM afd. for de klassiske cykler. Nedenfor billeder fra Steen Flensborgs kartotek, først lørdag, dernæst søndag. Til slut løbets resultater.

Billeder 31. aug.

Billeder 1. sept.

Resultater

2020 var jo året, hvor Corona var med til at sætte dagsordenen. I marts blev de første restriktioner sat i værk, og det førte også til aflysning af Hans Pallesens stort anlagte stævne i maj. I efteråret lysnede det dog en tid, og det blev muligt at afholde den efterhånden traditionelle Historiske Week-end for bil/mc, dog uden publikum så vidt jeg husker. Løbsterminen var 5.-6. sept., men motorcyklerne var kun med om lørdagen.

Nedenfor billeder fra Steen Flensborgs arkiv, løbets program, dog kun med mc-deltagerliste samt resultater for mc.

2021-06-19-20

Coronaen lagde jo også en stærk dæmper på aktiviteterne i 2021, så Hans Pallesens store stævne i maj måtte igen aflyses, men i juni blev der alligevel mulighed for at gennemføre en fin træningsweek-end for mc-kørerne. Steen Flensborg var på plads og tog nedenstående billeder. Desuden er vist, hvordan der blev opdelt i grupper.

Nedenfor er vist gruppeopdelingerne i arrangementet.