Hinnerup Speed-cross

Oven for Hinnerup op til kirken i Haldum lå en stor grusgrav, som vi fik lov til at benytte til mange klubtrials, både hastighed og stil i 70´erne og 80´erne.

Den flinke grusgravsejer var Peder Thomsen, som også var med i Lions Club, Hinnerup. I 1977 opstod idéen om at køre et Speed-cross løb, hvor Lions skulle stå for det praktiske og AMK for det sportslige. Overskuddet fra publikumsindtægten skulle så tilfalde Lions, der hvert år af de midler, de kan skabe ved forskellige initiativer, udlodder donationer til forskellige almennyttige formål.

Peder Thomsen havde de nødvendige maskiner til at anlægge banen, så det gik rimeligt glat, og der blev kørt et lille fint stævne, som blev gentaget de følgende år, så der blev kørt i alt 5 løb.

Der var fin interesse fra andre klubbers kørere for at deltage i løbene, og det lykkedes da også et par år at køre en populær sidevognsklasse med kørere helt fra Sjælland.

I 1978 blev opfundet et godt indslag i form af en springkonkurrence, hvor det gjaldt om at hoppe længst. Denne specielle disciplin, hvor hver kører fik tre forsøg blev vundet af Montesa-importøren Walther Hansen fra Slagelse.

I 1982 blev det ellers planlagte stævne aflyst, da Peder Thomsen havde fået et myndighedskrav om at reetablere den gamle del af grusgraven, før der kunne gives tilladelse til yderligere grusindvinding. Det var jo Peder Thomsens levebrød, så han måtte selvfølgelig rette ind. Trods en intention om at komme til at køre stævnerne igen skete det aldrig, men fik vi fik lov til at benytte dele af grusgraven til klubtrials i en del år efter.

Samarbejdet med Lions var ikke altid lige perfekt, de var jo amatører og levede ikke altid op til det, de havde lovet. På den anden side var det en styrke, at de har så stærke relationer i samfundet. Et år var der knas med myndighederne og dermed polititilladelsen lige op til løbet, men de fik trukket i trådene, så tilladelsen alligevel blev reddet. Det var også kun ret og rimeligt, men havde vi selv stået med problemet, var det nok ikke lykkedes med at komme igennem før længe efter, at løbet skulle have været afviklet.

I øvrigt fik vi af Lions et år uddelt en af deres donationer til arbejdet i klubben.

Ikke alle programmer findes, men her er programmerne fra 1977, 1978, 1979 og 1981. Det ses, at det af Niels Hasager designede logo er anvendt i disse år:

.

Her er klubbladsartikler fra de 5 kørte løb fra 1977 til 1981:

I 1982 var det slut, som det kan læses her, løbene blev aldrig genoptaget: