I Femmøller blev fra 1937 og frem til krigen kørt nogle meget succesrige Bakkeløb ved Badehotellet. Da krigen var ovre genoptog man succes´en i 1946. Dette stævne i 1946 var også velbesøgt, selv om det var plaget af regnvejr.

Herefter lykkedes det ikke at få gennemført flere løb ved Badehotellet, men i 1949 fandt man en brugbar erstatning i en bakke ved Basballe. Dette løb blev også gennemført under det populære Femmøller navn, men blev det sidste bakkeløb på de kanter.

Året efter gik det løs på Moesgård Strand, hvor man altså kørte i 1950 og igen i 1951. Med disse to løb var en lang epoke med bakkeløb slut. Bakkeløbene var blevet udkonkurreret af de fremadstormende moto-cross løb.

Nedenfor et dejligt billede fra Den Blå Bog, hvor man tydeligt ser den store interesse, der var omkring Femmøllerløbene.

Elmstrøm Larsen var redaktør af DMU´s blad i 60´erne. Da Motorbladet i 1968 fyldte 50 år dedikerede han marts nummeret til et tilbageblik. Han fik bl.a. Chr. Wenderby til at skrive en artikel om de tidligere så populære bakkeløb. Her kommer Wenderby også med en beskrivelse af Femmøller-bakken, som han selv “opdagede” sammen med “Murerras”.

Endnu et par billeder fra Den Blå Bog, hvor man ser to af tidens store kørere i aktion på et fotovenligt sted på Femmøllerbakken.

DMU bladet bragte i marts 56 et interview med Henry Sørensen, hvor dette billede blev bragt. Underteksten synes dog ikke at passe, da det ikke ser ud til, at Henry vandt nogen af de to løb i 1937.

En af de store drivkræfter og ledere i den jydske motorsport i efterkrigsårene var Peter Franch, Silkeborg. Han var også selv aktiv i en del år og ses her som sidevognskører på Femmøller banen med venstregående sidevogn. Årstallet er ukendt.

Som altid, når motorklubberne skulle arrangere stævner dengang og vel også nu, skulle der lægges meget håndkraft til. Således også i Femmøller, hvor man her ser et arbejdssjak i gang med at klargøre bakken. Det er “Murerras” til venstre: