AMK kørte midt i tresserne to stævner på Skive Travbane i samarbejde med Herning Motor Sport. Det første stævne i 1965 gik rimeligt, mens det andet i 1967 blev en økonomisk fiasko, måske bl.a. som følge af en manglende bemanding ved billetkontrollen om formiddagen, som Elmstrøm beretter om i Motorbladet. Sammen med et dundrende underskud på Jydsk Væddeløbsbane senere på året drænede det klubkassen til omkring nulpunktet, så man plejede at sige, at de sidste rare penge som salget af Ny Mølle gav blev brugt det år.

Franz Kroon var formand, men havde ikke rigtig noget med løbene at gøre. Han havde jo travlt med sin RR-karriere. I hans formandsberetning ved efterårets generalforsamling fremhæver han dog, at oven på de to økonomiske fiaskoer i Skive og på Væddeløbsbanen havde han egenhændigt stoppet, at AMK også skulle have været medarrangør af DM på Skivebanen senere på året.