Der var generalforsamling i Østjydsk Motor Klub d. 16. juli 1936, og her skete der noget meget afgørende. Klubben havde siden stiftelsen i januar 1930 været tilsluttet FDM, da man jo først og fremmest havde været en klub, der varetog den almene daglige motorcykelinteresse. Andre klubber i Aarhus, der også havde en tilgang til det mere sportslige var medlem af JMU.

På denne generalforsamling blev det så vedtaget, at ØMK skulle udmeldes af FDM og indmeldes i JMU.

Der skete også en anden meget betydende ting, nemlig formandsvalget, hvor Chr. Wenderby blev nyvalgt. Wenderby havde en meget sportslig indstilling til motorcyklismen. Han havde selv kørt en del løb og gik nu forrest i en drejning, hvor ØMK blev motorløbsarrangør. Først arrangeredes et Motorrodeo på godset Rathlousdal ved Odder d. 23. aug. Rodeo´et blev velbesøgt og er omtalt andet steds på hjemmesiden.

Allerede ugen efter søndag d. 30. aug. var klubbens bestyrelse på udflugt til Rodstenseje, der ligesom Rathlousdal ligger ved Odder. Formålet var at spise ispinde, som der står i forhandlingsprotokollen. Der blev dog også talt med godsejeren om at få lov til at afholde et bakkeløb på hans jorder, og dette gav godsejeren sin tilladelse til.

Dengang havde man kort aftræk fra tanke til handling, så løbsdagen blev sat til 20. sept. allerede 3 uger fremme.

Nu fulgte utallige møder med planlægning, men alligevel var det hele ved at gå i vasken, da Odder Politi pludselig lørdag eftermiddag før søndagens løb forlangte, at klubben skulle tegne en publikumsforsikring på 100.000 kr. Nu var gode råd dyre, der blev ringet land og rige rundt, men først kl. 00.30 lykkedes det at få en forsikring i hus.

Nu kunne løbet så køres, det var det største arrangement hidtil i klubbens historie. Der blev lavet en opdeling af pladsen, så det lignede Mini-Saxtorp, som man skriver i forhandlingsprotokollen. Der kom mange tilskuere omkring 2000, og også deltagelsen fra hele Jylland var fin. Nedenfor kan ses et udmærket referat af løbet gengivet i Den Blå Bog: