Klubmesterskab H.trial

Klubtrials var blevet kørt med jævne mellemrum i efterkrigstiden og op igennem halvtredserne. Først i tresserne kørte klubben nogle åbne trials, men klubtrials var der ikke rigtig. Trials dengang var udlagt som 4-5 etaper, som hver deltager kun skulle køre 1 gang. Det stillede jo store krav til terrænernes størrelse, og til den tid man skulle bruge til at stille afmærkninger op og til at tage dem ned igen.

Midt i tresserne fik vi en del samarbejde med klubben i Silkeborg. Hver for sig havde vi dengang ikke rigtig mange kørere, så vi slog os sammen og lavede fællesarrangementer. For at lette arbejdet lavede man så én lang etape, der så til gengæld skulle gennemkøres 3 eller 4 gange.

Denne form for H-trial brugte vi så, da vi i 1967 besluttede i AMK at køre et klubmesterskab i vinteren 67-68. Vi kørte stadig sammen med Silkeborg, men vi havde hver vores resultatliste. Vi kørte meget på Silkeborg klubbens terræner i Skygge og Elling, og vores kontaktmand var Bent Kruse. Han var nok en travl mand med sit brøndboringsfirma, i hvert fald husker jeg, at datoer og steder blev lavet om i en uendelighed, men det endte da med, at vi fik kørt en del.

Det første klubmesterskab i 1968 var et rent H-trial over tre afdelinger, men i 1969 og 1970 blev det anderledes. Bent Kruse og Egon Busk i Silkeborg havde fået smag på stil-trial, som vi kaldte det dengang. Det var ved at få fodfæste i Danmark, og i AMK kendte en del af vore kørere også til det fra deltagelse i det årlige fynske Scott-trial, hvor der var indlagt bedømte sektioner. Det blev derfor besluttet, at trialsmesterskaberne i de to år blev kørt over fire afdelinger, hvoraf to var H-trial og to var stil-trial.

Fra 1971 blev der kørt separate klubmesterskaber i både H-trial og stil-trial, og H-trial blev utroligt populært op igennem 70´erne, hvad man kan forvisse sig om ved at studere klubbladsreferaterne med de totale slutstillinger. Interessen for H-trial aftager omkring 1980, og klubmesterskabet bliver så afgjort ved 1 stævne, hvor det hidtil havde været en turnering med 3-4 afdelinger.

Sådan fortsætter det frem til 1986. De følgende tre år bliver der ikke afholdt mesterskaber, men come back kommer der i 1990 og 1992, hvorefter det er slut. Mesterskabet i 1992 ved Alken MC blev som det eneste udskrevet som et åbent med deltagelse fra andre klubber.

I oversigtsskemaet nedenfor er nævnt de første 5 i mesterskaberne alle de kørte år. Det kan også være hyggeligt at studere skemaets højre side, hvor man måske kan nikke genkendende til navnene på de terræner, der er blevet kørt på i tidens løb. I fanebladet Klubblad kan studeres de totale resultatlister.