Travbanen, Århus Travbane, Jydsk Væddeløbsbane eller JVB. Kært barn har mange navne. Første gang, der blev kørt motorløb på den 1080m lange travbane var i 1949.

Banen viste sig at være meget velegnet til formålet, men i tidens løb var der meget kamp med de hesteinteresserede om at få lov til at køre motorløb. Banen blev jo noget opkørt, så i banelejen blev der afsat penge til en efterfølgende reparation af banelegemet inden næste løbsdag for hestene.

Motorfolket i AMK noterede sig efterfølgende, at hestefolket nok ikke havde så stor grund til ængstelse for banen. Det hændte nemlig ofte, at hestene slog bestående rekorder i ugen efter et afholdt motorløb og efterfølgende reparation.

For at skåne det inderste af banen kunne hestefolkene finde på at kræve, at der ikke blev kørt motorløb på inderbanen, hvorfor der så måtte sættes markeringer op, som kørerne måtte holde sig udenfor.

De første år blev der udelukkende kørt motorcykelløb, men i 1955 kørtes der første gang med biler. Det var i et samarbejde mellem AMK og ASK, der står for Automobil Sports Klubben i København.

Senere blev der mest mest kørt kombinerede bil- og motorcykelløb, og det skete så i et samarbejde mellem AMK og søsterklubben AMKA, der var blevet oprettet og klar til 1958 sæsonen.

Publikumsinteressen var op gennem 50´erne generelt meget stor, men den klingede meget af i 60´erne. I 1967 kørtes det sidste løb med et dundrende underskud, og en stor epoke i klubbens historie var slut.