Vester Eng

Tilbage omkring 1950 kørte AMK klubtrials på de dengang militære arealer på Vester Eng. Det var ikke meget, der blev kørt officielt dengang, men op igennem 50´erne og 60´erne sneg nogle sig til lidt uofficiel træning og afprøvning på arealerne, der fik mindre og mindre betydning for militæret, efterhånden som byens kaserner blev nedlagt. Jeg havde da også selv fornøjelsen først i tresserne sammen med en kammerat, der boede på Brendstrupvej så bekvemt, at vi kunne trække cyklerne op af kælderen og køre direkte ud på arealerne.

I 1970 fik bestyrelsen den tanke at tage den gamle idé om at benytte Vester Eng til klubtrials op igen. Der blev afsendt en ansøgning til kommunen, der intet havde imod at give tilladelse, men området sorterede stadig under militæret, hvorfor vi også skulle have tilladelse fra garnisonen. Den fik vi også, så i marts kørte vi et såkaldt “Kom og Prøv trial”, hvor interesserede kunne komme og prøve sig selv af på “Bedømt Trial”. Havde man ikke selv en cykel kunne man låne.

Nedenfor først diverse ansøgninger og dernæst en række billeder fra det omtalte “Kom og Prøv trial.”

I 1970-71-72 kørte vi så en del trials på Vester Eng. I 1972 skete det så, at militæret helt havde afskrevet øvelsesterrænet, som herefter var overgået til Århus Kommune, hvor Ungdomsklubberne var begyndt at bruge terrænet til cross, hvilket vi fik nys om. Der blev afholdt et lille møde på Vester Eng, hvor Ole Møller fik maget det sådan, at vi skulle udbygge banen, og at den så kunne bruges af både os og ungdomsklubberne. På den måde fik vi for alvor tag i de unge i Århus-området, og der blev en meget livlig aktivitet. Klubløbene i cross havde hidtil været de vigtigste for vore kørere, men nu kom der stigende interesse for også at deltage i andre klubbers løb. Rammerne på Vester Eng synes herefter at være lidt snævre. Det førte videre til, at vi i 1974 fik lov af kommunen til at gøre banen på Vester Eng bredere og længere. Dermed kunne banen godkendes af DMU til løb, endda for sidevogne. Kommunen bidrog også  i en vis udstrækning til at dække visse af udgifterne. Fra etableringen af banen husker jeg, at Kim Juel Rasmussen stillede med en entreprenørmaskine fra sin læreplads og med den udførte det grove arbejde.

DMU-godkendelsen af banen gjorde, at vi kunne begynde at køre officielle løb. Først var det afdelinger af den “Nordjydske Vinterturnering”, siden afdelinger af “Landsturneringen”. Således blev Vester Eng en solid ramme om klublivet, hvor der ud over de store løb blev kørt mængder af klubløb i både cross og trials. En populær ting dengang var også 2-timers parløb, hvor som oftest den formodet hurtigste kører blev parret med den formodet langsomste. Således gik det frem til udgangen af 1977, hvor kommune og amt ikke synes, vi skulle have lov at køre mere på Vester Eng.

Heldigvis var Åge Nickelsen vågen og fandt en nedlagt grusgrav ved Hvalløs, som vi fik lov at bruge. Her kørte vi så fra 1978 og frem til 1982, hvor Amtet så også lukkede vores kørsel i Hvalløs.

I de mellemliggende år havde kommunen arbejdet på at finde et andet område til os. Et område ved Kolt var blevet udpeget, og der blev udarbejdet planer for et kombineret skyde- og motorsportscenter. Der var også indkøbt en ejendom på stedet. Fremme ved 1982 var man hverken helt eller halvt i mål med projektet, så derfor var det en rød klud i ansigtet på bestyrelsen og medlemmerne, at kommunen ikke evnede at finde nye muligheder for os, men sammen med Amtet kun evnede at lukke vores muligheder for at køre i kommunalt regi.

Vi gennemførte derfor en protestaktion med “Sort kørsel” på Vester Eng. Denne aktion medførte efter nogle forhandlinger, at vi kunne genoptage aktiviteterne på banen. Disse aktiviteter kom i årene fra 1983 til 1993 til at omfatte et årligt publikumsløb, der de fleste år blev afholdt i Århus Festuge, og derfor blev til “Festugecross”.

I 90´erne og ind i 00´erne lagde myndighederne flere og flere hindringer i vejen for vores aktiviteter. Formand Bent Andersen og cross-udvalget kæmpede bravt, med mellemrum lukkede kommunen banen, men nye forhandlinger førte til fortsat kørsel med større og større restriktioner. Således gik det frem til 2009, hvor der blev sat endelig punktum og slut for vores kørsel på Vester Eng efter næsten 40 år.

Det omtalte projekt i Kolt, som kommunen havde indledt i min egen formandstid, og som efterfølgende formænd også havde kæmpet bravt for, blev efter mange års dødvande skrinlagt i 1997. Bent Andersen allierede sig i sin formandstid med Idrætssamvirket, Århus og sammen bearbejdede de kommunen, som udpegede forskellige arealer, som evt. kunne huse nogle fremtidige faciliteter for os. I den sidste ende førte ingen af projekterne til noget og sluttelig besluttede byrådet, at der ikke kunne etableres noget anlæg i Århus Kommune. Man må konstatere, at der aldrig var nogen i byrådet, der for alvor kæmpede for vores sag. Hvis det havde været tilfældet, var området i Kolt nok det mest egnede at få ført igennem i den befolkningstætte kommune med en fornuftig langsigtet planløsning for området.

Som nævnt i intro startede vi op med trials på Vester Eng i 1970 og fortsatte med det de næste år indtil 1972, hvor vi fik en aftale med kommunen, så vi også kunne køre moto-cross på klubplan. I 1974 fik vi lov til at udbygge banen, så den kunne opnå DMU-godkendelse. Disse første år med moto-cross kørte vi en masse klubløb og interessen for at deltage var stor, så vi fik en masse nye medlemmer. Det skyldtes også, at samfundskonjunkturerne var gode, og at der kom en masse prisgunstige cykler på markedet.

Nedenfor først et klubbladsreferat, der fortæller om mødet på Vester Eng, der førte til opstarten af cross-aktiviteten samt en ansøgning til kommunen om tilskud til banearbejde. Kommunen gav i disse år en del tilskud til vedligeholdelse og udvidelse af anlægget.

Dernæst et par billedserier fra Kim Kjærs arkiv, der viser lidt om banen og ryttergården på de tider.

2-timers parløb var meget populære på Vester Eng i de første år, vi kørte cross. Når vi kørte parløb trak vi ofte ryttergården med makkerskift ud i terrænet. Nedenfor først uddrag om parløb fra klubbladet. Dernæst et par billedserier fra Kim Kjærs arkiv.

Vi kunne også finde på at køre Speed-cross. Nedenfor klubbladsnotater, hvoraf man kan se, at interessen for at deltage i vore klubløb var stærkt stigende.

Vi var kommet med i “Den Nordjydske Vinterturnering”, der dels var en individuel turnering, dels en klubturnering. Da Vester Eng var blevet DMU-godkendt i 1974 søgte vi så om, at køre en af de fire afdelinger i vinteren 1975, og det blev sådan, at vi fik den sidste afdeling. Arrangementet gik strålende og blev afsluttet med en meget vellykket præmiefest med spisning på Hinnerup Kro om aftenen. Også i 1976 og 1977 kørte vi afdelinger af denne vinterturnering på Vester Eng.

Nedenfor er vist resultatlisterne for løbene i 1975 og 1976 samt klubbladsreferater fra løbene 1975-76-77.

Banegodkendelsen i 1974 gav ikke kun adgang til at køre “Den Nordjydske Vinterturnering”. Vi søgte også afdelinger af “Landsturneringen”. Dem fik vi også bevilget og kørte på Vester Eng om sommeren i juli måned i årene 1975-76-77. Jeg husker ikke, hvorfor vi kørte i juli måned, om vi selv ønskede det, eller om det var den termin, vi fik tildelt fra DMU. Det resulterede i hvert fald i, at vi døjede kolossalt med støv, som var meget generende for både deltagere og naboer. Først til den sidste afdeling fik vi styr på det fra starten.

Nedenfor klubbladsnotater fra de tre år 75-76-77.

Med udgangen af 1977 fandt kommunen ud af, at vi ikke måtte køre mere på Vester Eng, og det selv om det trods 4 års arbejde ikke var lykkedes dem at finde et nyt sted til os. Åge Nickelsen var dog meget skarp og observerede en grusgrav ved Clausholm eller måske nærmere Hvalløs. Han tog straks kontakt til gårdejeren, der intet havde imod, at vi benyttede hans grusgrav. Ejner Christensen lånte en entreprenørmaskine og der kom en brugbar bane ud af det, som vi fik DMU-godkendt. Banen var rimelig, men parkeringsforholdene langt fra så gode som på Vester Eng. I 1978 afviklede vi så både vinterturnering og landsturnering på den nye bane. I 1979 skulle der også have været vinterturnering i Clausholm, men det blev aflyst på grund af vejrforhold. Landsturnering afviklede vi samme år på en ny bane ved Hobro.I 1980 var vi ikke blandt de klubber, der afviklede en afdeling af vinterturneringen. Derimod afviklede vi en afdeling af landsturneringen på Hadsund-klubbens bane. I disse år havde vi et meget tæt samarbejde med Hadsund.

Nedenfor klubbladsnotater omkring turneringsløbene i Clausholm, Hobro og Hadsund samt nogle billeder fra Clausholm 1978.

Som beskrevet ovenfor synes myndighederne, nok mest Århus Amt, ikke at vi skulle køre mere på Vester Eng med udgangen af 1977. Det medførte en del avisskriverier som vist nedenfor. Kommunen havde jo arbejdet fra omkring 1974 på et projekt, der skulle tilgodese flere brugere og bl.a. afløse vores kørsel på Vester Eng. Som altid med den slags projekter var det tornefyldt og skred kun langsomt frem. Det var derfor fint, at Åge Nickelsen fandt lokaliteten ved Hvalløs, som vi straks begyndte at bruge. Den bane løb dog også ind i problemer med Amtet, så vi turde ikke blive ved med at bruge den til større løb, men afviklede dog stadig en masse klubløb og træninger. Det blev der så også sat en stopper for i foråret 1982, hvor vores flinke gårdejer fik stillet stolen for døren, så han måtte give os besked om at stoppe kørslen i hans grusgrav. Det rettede vi os selvfølgelig efter, hvorved vi stod uden bane.

Vester Eng lå der jo stadig, som vi forlod den i 1977, så nu rejste der sig en oprørsstemning blandt medlemmer og bestyrelse, som resulterede i, at vi “besatte” Vester Eng, det vil sige tog den i brug igen, kontaktede pressen og klagede vores nød. Der kom ingen reaktioner på aktionen fra kommunen, så det endte med, at vi kom til at køre mange gode år igen på Vester Eng.

Nedenfor først avisskriverier omkring lukningen af Vester Eng, dernæst avisskriverier omkring protestaktionerne i 1982, der førte til “genåbningen”.

Herefter følger klubbladsartikler omkring “genåbningen”.

Så en lille avisnotits omkring starten på genvordighederne, der førte til lukningen af banen i Hvalløs i 1982.

Sluttelig avisudklip omkring kommunens baneplaner, mest Kolt projektet.

“Besættelsen” af Vester Eng fortsatte resten af 1982 og 1983 med. Som ekstra kolorit blev der udover en masse almindelige klubløb kørt et “Festugecross” i sept. Århus Amt sendte et hav af klager over vores kørsel til Århus Kommune, men vi fortsatte med at køre og henviste til, at kommunen skulle anvise os et andet sted at køre, før vi stoppede på Vester Eng.

Crossudvalget lagde et kæmpearbejde i det første “Festugecross” i 1983. Der blev taget for os utraditionelle midler i brug med reklamering i nogle af byens butikker og med en programudlodning, der gjaldt en Yamaha PV50. Det store arbejde blev belønnet med et tilskuerfremmøde på 2000, hvilket var overordentligt flot på den tid. Den store idémand til arrangementet var Leif Frost, der var ny som PR-mand for crossudvalget.

Nedenfor først en avisartikel om problematikken på Vester Eng og et klubbladsreferat med bl.a. nytårsbetragtninger over den forgangne 1983  sæson på Vester Eng. Dernæst en billedserie fra Kim Kjærs arkiv vedr. “Festugecross” med billeder fra butiksudstillingerne og fra løbet. Sluttelig diverse papirer omkring løbet.

Selv om der til stadighed kom trusler om lukninger og restriktioner fra Amt og Kommune lykkedes det at holde gang i træningsaktiviteter og klubløb. Det var jo en guldalder for vores moto-cross med Søren B., Kim Kjær og Povl Bovbjerg i spidsen. Det var derfor oplagt at udnytte opturen til at afvikle publikumscross på Vester Eng. Det blev til et årligt stævne begyndende med det ovenfor omtalte i 1983 og frem til 1993. De fleste blev afholdt i forbindelse med Århus Festuge, og der blev samlet fine felter med vore egne kørere i front. Det gav også pæne publikumsbesøg, men efterhånden svandt både interessen fra kørerne og publikum, så med løbet i 1993 sluttede en fin æra. Løbet i 93 blev forsøgsvis flyttet fra festugen til slut juni, men det gav ikke øget interesse fra kørere og publikum. Et lignende arrangement blev søgt arrangeret i juni 94. Det blev annonceret i klubbladet, men jeg har ikke kunnet finde omtale, så det er sandsynligvis blevet aflyst. Kommune og Amt sørgede selvfølgelig med mellemrum for også at lægge hindringer i vejen for disse løb, men det lykkedes trods alt, at få dem gennemført.

Nedenfor kronologisk klip fra arrangementerne 1984 til 1993.

Selvom der ikke blev kørt Festugecross eller Supercross i 1994 blev der stadigvæk kørt masser af klubløb. Det samme i årene 95 og 96 men herefter var banen og anlægget ved at være i så dårlig stand, at der ikke kom nye kørere til, og de gamle ville hellere køre andre steder. Der måtte gøres noget. Bent Andersen var ny som formand, og han arbejdede hårdt med Aarhus Kommune og Idrætssamvirket, dels med muligheder for et erstatningsanlæg for Vester Eng, men også med at skaffe midler til en tiltrængt renovering af Vester Eng. Det lykkedes ham at skaffe økonomiske midler, og sammen med moto-cross udvalget lagde han en renoveringsplan, der kom til at omfatte klubhus, indlagt el, vand og toiletforhold. Der blev knoklet, vejret var temmelig meget imod i foråret 1998, men hen på året lykkedes det at genåbne “Ny Vester Eng”.

Udover klubløb blev der i 1996 afholdt en afd. af DM i Supercross på Vester Eng. Den skulle egentlig være kørt i Låsby, men uenigheder med folkene i Låsby forårsagede, at løbet blev flyttet til Vester Eng. Nedenfor klubbladsomtale af dette løb samt et andet officielt løb, der blev kørt i 1997, nemlig JM/FM i Micro.

Nedenfor klubbladsomtaler og en fotostribe i forbindelse med arbejdet omkring etableringen af “Ny Vester Eng” 1998.

Jens Jørgen Jørgensen fik digital kamera i 1999, og han var til stede ved en hel del af de aktiviteter, der kom til at foregå på det revitaliserede anlæg dette år. Derfor er der nedenfor mange billeder både fra det sportslige og det sociale med grill og kammeratligt samvær.

Først et par striber fra henholdvis opbygningen og det færdige resultat, som det så ud i juni 1999.

Fra 1. og 2. afd. BV Cup Micro 30-4-99

Fra JM/FM Micro 02-05-99

Fra et åbent trial Vester Eng 22-05-99

Fra DM Mini- Old Boys 03-07-99

Fra KM3 Cross med Grillafslutning 05-08-99

Fra KM Cross sidste afd. 02-10-99

Efter den store renovering i 1998-99 var der godt gang i Vester Eng et par år indtil myndighederne igen stak hovedet frem og stoppede kørslen på Vester Eng fra 1. febr. 2002. Der kom dog ret hurtigt gang i kørslen igen efter støjmålinger og efterfølgende restriktioner på træningsaktiviteten. Det varede dog blot til 2003, så var der stop igen. Nye forhandlinger førte sidst på året til en ny miljøtilladelse, der gjaldt til udgangen af 2005.

Den gamle succes med Festugecross på Vester Eng blev søgt genoptaget i 1999, hvor løbet er annonceret. Der kom dog aldrig et referat fra løbet i klubbladet, så jeg tror ikke, at det blev kørt. Det gjorde det derimod i år 2000 og et par år frem.

Nedenfor først diverse klubbladsskriverier om trængslerne med myndighederne. Dernæst korrespondance og avisartikler om Vester Eng og ikke mindst en mulig afløser for Vester Eng fra Bent Andersens arkiv.

Efterfølgende er der omfattende billedserier fra Jens Jørgens arkiv fra sæsonerne 2000 til 2005. Fra de afholdte genopstandne Festugecross er der også klubbladsreferater, ligesom andre klubbladsnoter er indflettet.

Fra DM Mini-Cross 15-04-2000

Fra Micro-samling, et PR-arrangement 10-06-2000

Fra JM/FM Micro 17-06-2000

Fra LC-Micro 05-08-2000

Fra Klubmesterskab. Afslutning med grill 17-08-2000

Fra Festugecross 02-09-2000

Fra JM/FM Micro 01-04-2001

Fra Klubmesterskab 26-04-2001

Fra Klubmesterskab 31-05-2001

Fra LC Micro 02-06-2001

Fra Klubmesteerskab 14-06-2001

Fra Klubmesterskab 09-08-2002

Fra JM/FM Mini+OB 18-08-2001

Fra Festugecross 31-08-2001