1994-1999

Efter 7 års pause kunne der i 1994 atter køres motorløb på Ring Djursland. Forstander Arne Pedersen på Specialarbejderskolen ville starte blødt op efter de mange års pause, så i 1994 blev der kun kørt to løb, et billøb d. 19. juni og så endelig motorcykler på banen d. 17. sept. Det faldt så heldigt, at det blev DM-finalen det år, så det var jo en fin måde at vende tilbage på.

De internatonale løb, som vi kørte i midtfirserne kunne ikke mere komme på tale. RR-sporten var blevet meget professionelliseret i de mellemliggende år, så Anderstorp var gledet ud som VM-bane. Hele opsætningen var nu også, at de der kørte med i VM-seriens team ikke fik lov at køre “almindelige løb” på VM-cyklerne.

I AMK valgte vi i 1994 og også de følgende mange år at køre løbene uden betalende publikum. Det var ikke helt så mandskabskrævende, og vi troede ikke, at vi kunne trække ret mange tilskuere. Det var ellers store opgangstider for RR-sporten med mange aktive. Racerklasserne var trængt, men sportsmaskinerne var blevet rigtig gode og relativt billige at holde i gang, så i de år havde vi et væld af klasser og ofte omkring 200 deltagere. De mange startpenge, der kom ind, gjorde at økonomien hang godt sammen, men måske var det en fejl, at vi ikke prøvede at satse på publikum, for der blev kørt mange løb med høj kvalitet.

Specialarbejderskolen havde løbende lavet mange ændringer på baneanlægget i de mellemliggende år fra 1987. Den grimme gamle tribune var blevet revet ned og endt i en høj støjvold bag hårnålesvinget ned mod Pederstrup by. Samme hårnål havde også undergået en stor forandring på grund af forhold omkring glatførebanen, som det fremgår af nedenstående baneskitse fra Morten Alstrups bog.

En anden forandring  på banen var, at jordvolden mellem pitindkørslen og banen var blevet fjernet og erstattet af et autoværn, der startede et meget uheldigt sted i forhold til udgangen af svinget. Det gav udfordringer for både biler og motorcykler. Bilfolkene konstruerede et lavt autoværn, der blev monteret til løbene i forlængelse af det nye autoværn. Vi prøvede også at stille det op til motorcykelløb, men fandt det farligt for kørerne. Vi valgte derfor en anden løsning, som ses nedenfor i billederne fra Alstrups bog. Alle var klar over, at det var dårlige løsninger, og heldigvis var Arne Pedersen meget forstående overfor problemet, så da han fik økonomi til det en del år senere, blev autoværnet forlænget permanent, og der blev lavet en god og sikker pitindkørsel.

Fra omkring 1997 udbyggede Specialarbejderskolen kraftigt. Der blev bygget et nyt indgangsparti, og foran det blev anlagt en del parkeringspladser. For at skabe plads til dette rykkede man forløbet af den gamle vej lidt væk, og vejen kom til at indeholde en rundkørsel med afkørsler ind til skolen og til de gamle parkeringsarealer overfor indgangen.

Nedenfor et par luftfotos af anlægget efter ombygningen og i skematisk form kan ses det ombyggede anlæg forsynet med noter til et billøb.

80cc sporten i RR var blevet startet op i Danmark siden vi sidst havde kørt på Ring Djursland i 1987 og havde fået pæn tilslutning. Vi vovede derfor at tage dem med ved dette stævne, og de gjorde sig godt på banen. Der blev kørt samlet en klasse under 16 år og en over 16 år. Et senere nok så bekendt brødrepar dominerede, idet Robbin Harms vandt u16 og Sonni o16.

Nedenfor billeder, omtaler i avis, klubblad og DMU-blad samt resultater.

Det var gode tider for RR-sporten i halvfemserne, så der blev ofte kørt mange DM afdelinger. I 1995 blev der kørt 7 og AMK fik fornøjelsen af at køre to afdelinger på Ring Djursland, hvor der nu var fuldt program efter den forsigtige start med to løb i 94. Fuldt program betød efter den nye miljøtilladelse for banen 4 stævner i alt årligt for biler og motorcykler tilsammen.

Nedenfor omtaler i klub- og DMU blad for det første DM løb i juni, der var nr. 3 af de i alt 7. Herudover et program, som Knud Møller sørgede for i disse år blev lavet, selvom det ikke var publikumsløb. Endelig løbets resultater.

Dette løb var 7. og sidste afd. af DM, så der kunne kåres en række mestre efter dagens dyster. Nyt på programmet var en Super Motard klasse, som havde et pænt felt med 12 deltagere og en meget suveræn vinder i Finn Villadsen. Ellers var et stort samtaleemne, at Lars Kim Jensen ( Kim Ræs ) var så utilfreds med Carsten Svendsens kørsel, at han nikkede ham en skalle efter træningen. Jeg havde fornøjelsen af at være stævneleder, så jeg meddelte Kim, at han godt kunne pakke sammen for week-endens løb. Han blev indberettet til DMU og mistede licensen for en tid, men jeg fik sandelig også en reprimande for ikke at have bortvist ham fra pladsen.

Nedenfor billeder, omtaler og resultater.

RRKV havde tidligere afholdt nogle debutant kurser, og i 1996 meldte vi os så fra AMK´s side til at afholde et sådant kursus på Ring Djursland i juni. Jeg tror, at deltagerne og masterkørerne fik en rigtig god week-end ud af det, men jeg husker, at det var rigtig svært at skaffe svingofficials til begivenheden, og specielt om lørdagen var vi kraftigt underbemandet.

Nedenfor først et billede fra Alstrups bog af Søren Hole, som vandt den store A-klasse og dermed fik sin første sejr på Ring Djursland. Dernæst vindertrioen i klassen. Klubbladsomtale fulgt af nogle forberedende papirer til kurset samt en tidsplan. Til slut løbets resultater, der blandt andet talte det første klubmesterskab AMK har afholdt i RR. Det blev vundet af Jesper Hald.

Specialarbejderskolen havde i årets løb lavet en stor ombygning, der også inkluderede opførslen af en ny administrationsbygning. Der var også lavet om på tilkørselsforholdene, så man nu blev mødt af en rundkørsel ved indgangen til hele baneanlægget med tilhørende bygninger. Ryttergården var dog stadig placeret på græsarealet overfor indgangen. Man skulle altså trække cyklerne gennem rundkørslen for at komme til banen.

Selve løbet var begunstiget af et stort deltagerantal. Der var 200 starter i de mange klasser, 12 var det efterhånden blevet til, så 80cc var der så ikke mere plads til.

Nedenfor først et billede fra Alstrups bog, dernæst diverse billeder fra JJJ´s arkiv mm. Herefter omtaler, uddrag af program ( det var stadig ikke publikumsløb ), Polititilladelsen som eksempel på, hvordan den så ud dengang samt endelig løbets mange resultater.

Efter at have lejet transpondertidtagningsudstyr i nogle år, var det til dette stævne ikke muligt, så tilbage til de gamle bøvlede systemer. Det gav sig udslag i, at det ikke blev muligt at finde et tidtagningsresultat for de to store hurtige klasser SS600 og Superbike. Fornuftigvis blev der et kompromis, hvor DM stillingen i disse klasser blev grundlaget for startopstillingen.

Nedenfor et billede fra Supersport 600 klassen (Alstrups bog), dernæst omtaler, uddrag fra program (ikke publikumsløb), resultatlister samt slutstillinger i årets DM.

Vores gamle redaktør Jens Jørgen Jørgensen har altid yndet at fotografere, men fra 1999 gik han digitalt og lagde i en årrække til han blev syg masser af billeder i klubbens arkiv. Nedenstående billeder er således JJJ´s første digitale fra Ring Djursland. De er ikke alt for skarpe, men giver dog samlet et godt indtryk af et løb på Ring Djursland dengang.

Efter billederne omtaler, hvor der sandelig også er en sjælden avisomtale fra Stiften, selv om der ikke var tale om et publikumsløb. Dernæst programmet i uddrag samt resultatlister.