AMK´s Jubilæumsreception på Varna 1980. Fra venstre Lars Pedersen, Henning Pedersen og Henry Jørgensen. Henry Jørgensen blev kaldt ”Murerras” i daglig tale og havde været medlem af AMK siden midt i trediverne.Motorcyklen er BMW 1928, 750cc

Den nuværende Aarhus Motor Klub

er stiftet i 1930 under navnet Østjydsk Motor Klub, et navn der blev skiftet ud i 1937 til Aarhus Motor Sport, der igen i 1948 blev ændret til det nuværende Aarhus Motor Klub. Da Østjydsk Motor Klub blev stiftet i 1930, var det ikke starten på motorcykelinteressen i Aarhus. Allerede i november 1913 blev der stiftet en klub med navn som den nuværende, altså Aarhus Motor Klub. Sammen med Skanderborg Motor Klub, Københavns Motor Klub, Motorcykleklubben Elleham og Motorklubben Anglo-Dane blev denne Aarhus Motor Klub de 5 klubber som kom til at udgøre Danmarks Motor Union fra starten, da unionen  blev stiftet 19. april 1914. Tanken med denne hjemmeside har været at fortælle Aarhus Motor Klubs historie og lidt af forhistorien ved at samle en mængde tilgængeligt materiale, mens tid er – herefter at lave en oversigt over materialet på en overskuelig måde.

Forhåbentligt er det lykkedes

at lave en opsætning, som er rimelig nem at finde rundt i, så mange kan få glæde af at ”bladre” i historien og forholdsvist nemt finde emner af speciel interesse. En hjørnesten i materialet har været de mange billeder, som vor mangeårige redaktør af klubbladet Jens Jørgen Jørgensen har samlet, dels ved egenfotografering, dels ved indsamling fra mange kilder af billeder, som omhyggeligt blev scannet ind i hans arkiv. Disse billeder affødte tit spørgsmålet om, hvilke løb de stammede fra. Gamle programmer kunne tit hjælpe, så det blev et mål at samle så mange af disse som muligt. Ved hjælp af mange bidragydere er det lykkedes at samle rigtig mange af disse, som sammen med artikler fra klubblade, DMU blade, aviser, diverse bøger mm er med til at fortælle historien. For at fortælle historien bedst og bredest er der set stort på, at kvaliteten af materialet kan være mindre god.

Min baggrund for at fortælle AMK´s historie

er, at jeg som søn af Henning Pedersen, der var meget aktiv i AMK i efterkrigsårene og frem til ca. 1960 fik klubben ind fra barnsben. Selv om jeg ”kun” er født i 1945, blev man mættet med historier fra og om de gamle medlemmer, som havde været med i trediverne. Min følelse af klubben rækker derfor langt tilbage i tiden, og da jeg selv siden blev redaktør af klubladet i nogle år og kom med i klubbens ledelse som bestyrelsesmedlem, formand, udvalgsmedlem helt ind i det nye årtusinde, har jeg været med en stor del af vejen. Der er jo ingen facitliste til denne hjemmeside, noget af det ældre materiale er færdigt først til præsentation, men tanken er gradvist at udbygge fortællingen med nyere stof, ligesom det også er tanken til stadighed at udbygge allerede bragte historier, hvis der kommer ” nyt” til. Jeg takker bidragyderne for den hjælp, de har givet med stort og småt. Skulle nogen, der ser denne hjemmeside være i besiddelse af materiale, der kunne være relevant for udbygning eller understøttelse af hjemmesiden, hører jeg gerne nærmere. Mvh Lars Pedersen