Under punktet klubliv kommer efterhånden forskellige klubarrangementer af mere social karakter. Det kan være udflugter til store motorløb, fastelavnsløjer, diverse fester udover Jubilæumsfesterne, som har sit eget afsnit.

Indtil videre er der kun optaget to underpunkter her, nemlig turene til de store løb i Saxtorp, 1939 og Assen i 1950.