10-03-1963

Dette trial på Hem Odde gav i flg. protokollen sandsynligvis et mindre underskud.

I øvrigt er stævnet omtalt i nedenstående artikel fra klubbladet, der igen var kommet ind i en stabil gænge: