1. maj 1932 åbnede Aarhus Dirt Track bane. Den var anlagt ca. overfor det gamle vandtårn på Randersvej. Aarhus Motor Klub havde ikke noget med denne bane at gøre, den var anlagt af en motorforhandler i Vejle, der også drev en bane dér. Det er lidt uklart, hvor længe banen eksisterede, måske lukkede den i 1934, andre mener i 1936.

Hjemmesiden speedwaylife.com ved Søren Kjær har beskrevet banen godt, bl.a. er der et fint videoklip. Klik på nedenstående link og se beskrivelsen:

http://speedwaylife.com/danske-baner/aarhus-dirt-track/

I underafsnit til siden her er der en hel del avisklip fra Aarhus Stiftstidende og Jyllands Posten omkring banen. De er fra årene 1932-33-34 og et enkelt klip fra 1935. Der er ikke noget, der tyder på her, at der er kørt på banen efter sæsonen 1934. Klippene viser, at der blev kørt rigtig mange løb i 1932. I 1933 satte den store verdenskrise ind, og der blev stor arbejdsløshed i Danmark. Regeringen indførte en forlystelsesafgift på 40%. I begyndelsen håbede man på, at dirt-track løbene kunne regnes for sport, og dermed blive fritaget for afgiften. Som avisklippene også fortæller førte man endda retssager for at blive fritaget for afgiften, men som så ofte i disse situationer gik retsafgørelsen også denne gang motorsporten imod. Det blev derfor trange tider, det blev svært at få løbene til at løbe rundt økonomisk. Man kan også bemærke, at man forsøgte sig med rabat til arbejdsløse, når man nærlæser annoncerne. Med forskellige tiltag lykkedes det at få kørt en del i sæsonen 1934, men herefter er det tilsyneladende slut.

Fra avisernes omtale kan man opgøre, at der blev kørt løb på banen således:

1932
1. maj
16. maj
22. maj
5. juni
22. juni ( Om Aarhus Hjelmen )
24. juni
26. juni
27. juli ( Om Aarhus Hjelmen )
3. aug.
14. aug.
7. sept. ( Om Aarhus Hjelmen )
11. sept.
25. sept.
2. okt.
16. okt.
Desuden er registreret, at Sports Motor Klubben, Aarhus afholdt motorfodbold d. 19. juni.

1933
13. april
23. april
12. maj
3. sept.

1934
15. april
27. april
11. maj
17. juni
23. sept.

Fra vores eget arkiv og offentlige arkiver kan også tillægges en del billeder og oplysninger fra forskellig side. Fra åbningsløbet er fundet disse billeder og klip:

Den 24. juni og 26. juni 1932 kørtes et dobbeltstævne. Programmet herfra er vist sammen med et par billeder:

Billeder fra stævnet 25. sept. 1932:

Billeder fra stævnet 2. okt. 32:

Sæsonen 1933 indledtes med et stævne d. 13. april. Allerede i dagens første start mistede australieren Cantwell kontrollen over sin maskine måske foranlediget af en kraftig storm, der herskede den dag. Malayen Lewis, der var efter Cantwell kunne ikke undgå en sammenkørsel, der endte fatalt. De blev begge kørt til sygehuset, hvor Cantwell døde, mens Lewis var sluppet med mindre kvæstelser. Stævneledelsen havde fortsat stævnet, og det blev også besluttet af dommeren at fortsætte selv efter, at man havde fået meddelelsen om Cantwells død.

Nedenfor nogle billeder omkring de første stævner i 1933:

Carl Hansen (Calle) og Valdemar Rosenlund var blandt de store lokale navne, og Calle blev bl.a. Jydsk Mester på banen ved stævnet d. 3. sept. 33. Udover kampen om det Jydske Mesterskab blev der også kæmpet i andre klasser med fine navne, som det ses af billederne:

Sæsonen 1934 åbnedes med et løb d. 15. april. Til start havde man fået den dygtige australske kører Bluey Wilkinson, der senere i 1938 blev verdensmester i Speedway. Han ses her sammen med sine konkurrenter Morian og Kaj Hansen ( Bugatti Kaj ):

Som nævnt var Valdemar Rosenlund et af de store navne på banen. Vintage Nyt bragte omkring Rosenlunds 70 års dag denne artikel om ham ca. 1975. Til artiklen er tilføjet deltagerlister fra nogle af løbene i 1932. Desuden en artikel fra bladet Jydsk Motor, der fortæller om Rosenlunds ankomst til Aarhus i et nummer fra 29. maj 1931:

John Williams har forsket i dødsulykken på banen i 1933, som det ses af disse avisindslag:

Først en stribe med billeder fra Aarhusarkivet, der desværre er udaterede, dernæst en stribe diverse: