14-10-1962

Jens Chr. Legarth skabte Ring Djursland i 1965, men i virkeligheden havde han et par år i forvejen udtænkt, at hans kommende bane skulle ligge på familiegodset Søholms jorder.

I efteråret 1962 stod han og gode venner for anlæggelse af en simpel jord/græsbane på 900m på godsets jorder. Han kørte jo selv på den tid, og han fik overtalt en del af sine kørerkolleger fra Roskilde Ring til at stille op i et løb, som blev kaldt Søholm-løbet. Han stod selv for alt det praktiske, mens det var aftalt, at Aarhus Motor Klub Autosport skulle stå for det sportslige ansvar overfor automobilunionen uden i øvrigt at have nogen del i økonomien.

Det var fra starten ikke tænkt, at der skulle have været motorcykler med, men Erik Bob Jensen, der var en stor stjerne på Roskilde Ring på den tid, fik selvfølgelig nys om løbet. Han fik overtalt Legarth til at tage en sidevognsklasse med, og her kom Aarhus Motor Klub så ind i billedet. Hele forløbet er beskrevet i den vedlagte klubbladsartikel, men essensen var, at AMK med kun 1 uge til løbet gik med i arrangementet på lignende vilkår som AMKA.

Selve løbet blev en stor publikumsmæssig succes med 6-8000 tilskuere, men banen blev efterhånden som dagen skred frem frygtelig opkørt. Man prøvede at tromle, men uden det store held. I 2. heat i sidevognsklassen skete der så et alvorligt styrt på den ujævne bane. Det var Jørgen Momme, der kørte omkuld, og nogle af de efterfølgende Bob Jensen og Carl Andersen kunne ikke undgå at påkøre ham. Løbet blev rødflaget, og blandt kørerne var der ikke stemning for at køre igen. Efter en del ballade blev Bob Jensen så erklæret som løbsvinder, da han havde vundet 1. heat, som blev det eneste, der blev gennemført.

Legarth havde udtænkt, at dette løb skulle danne et kapitalgrundlag for over nogle år at opbygge en asfaltbane med alle nødvendige faciliteter på godset, men det første løb her viste, at det ikke var realistisk. De små tilkørselsveje kunne ikke bære trafikmængden, og lokale protester stoppede projektet.

Søholm-løbet blev derved en enkeltstående begivenhed, Legarth søgte i de kommende år efter egnede arealer til en ny bane, og det blev, som vi ved i dag Ring Djursland, som kom til at ligge ved den lille by Pederstrup.