“Service” med det borgerlige navn Niels Erik Pedersen vil af de fleste AMK´ere være kendt som værten på Hinnerup Kro, hvor vi har holdt en utrolig mængde klubaftener, generalforsamlinger, fester og en mængde andre møder og kurser.

Mange, specielt yngre klubmedlemmer, er nok ikke klar over, at “Service” også har kørt motorløb, og at han faktisk var en ganske habil kører, hvilket nok kan overraske, når man var vant til at se hans sindige fremfærd på kroen og andre steder.

Tilnavnet “Service” fik han som ung, da han var med i et motorcykelgæng på Hinnerup-kanten. Han havde anskaffet sig en bil, en Mini, og når man så skulle på tur, tøffede han bagefter motorcyklerne med sin Mini, hvor bagagerummet var fyldt med værktøj og andet godt. Når så en af de som regel engelske motorcykler, der ikke var så stabile på den tid, fik nedbrud, blev der kaldt på “Service”. Minien blev selvfølgelig kaldt Servicevognen.

“Service” var født i 1943 og blev medlem i AMK i 1964. I 1968 blev han indvalgt i klubbens bestyrelse, hvor han var med indtil 1976.

Hans udtræden af bestyrelsen faldt nogenlunde sammen med, at han blev vært på “Bykroen” i Hinnerup i 1976. Bykroen blev med det samme rammen om de månedlige klubaftener, som man ellers hidtil havde afholdt i mange år på Restaurant Søsporten ved Århus Havn.

I 1983 blev Hinnerup Kro sat på salgslisten, og “Service” slog til igen. Han købte kroen og blev storrestauratør, da han beholdt Bykroen. Med dette køb flyttede klubaftener fra Bykroen til Hinnerup Kro, hvor der var bedre plads til de på den tid ganske velbesøgte klubaftener. Der var også bedre plads til generalforsamlinger og møder, ligesom festsalen kom i brug til klubfester og andre mere pladskrævende arrangementer.

“Service” var dobbeltrestauratør indtil 1987, hvor han trak sig fra Bykroen og koncentrerede sig om Hinnerup Kro.

Sammen med Rie drev “Service” Hinnerup Kro indtil 2016. Et par år forinden havde han solgt kroen til Hinnerup Kommune. Han fik af kommunen lov til at blive på kroen indtil deres endelige planer blev modnet. Han droslede så ned og drev en slags bodega med kun udskænkning, indtil han en aften på kroen i januar 2016 blev ramt af en hjerneblødning. Den hjerneblødning var meget alvorlig og udviklede sig kun værre, så han døde i efteråret 2016, men nåede 40 år som restauratør.

Indmeldt i 1964 nåede “Service” også mere end 50 års medlemsskab i AMK og DMU og nåede at blive fejret på et af DMU´s årlige repræsentantskabsmøder.

Som beskrevet i intro havde “Service” også en karriere som motorkører. Han kørte altid i sidevognsklassen og altid på jord- og græsbaner. Han debuterede 7. maj 1970 på Frederikslystbanen, og det skete oven i købet med en sejr. Han kørte på Hans Jørgen Svendsen/Alex Hasager veltjente Norton, og i sidevognen var hans gode ven Alex Hasager, der ellers kørte sammen med Hans Jørgen Svendsen. Det med sidevognsmænd blev lidt specielt for “Service”, der kun i få perioder havde en fast makker. Han havde karrieren igennem en helt hær af forskellige sidevognsmænd, der udover Alex bl.a. talte Finn Møller, Ole Møller, Svend Hansen, Leon “Mini” Mogensen, Gert “Hug” Nielsen, Henning “Fessor” Mikkelsen og Henning Damsgård.

Nedenfor et par klubbladsomtaler fra de første år.

Service kørte ikke kun i Danmark, men blev en flittig gæst på norske og svenske baner. I Norge knyttede han et nært venskab med motorcykelentusiasten Morten Mager, der selv havde slået sig på sidevognssporten. Hortemo banen i Norge gæstede han mange gange, og fra denne bane er nedenstående to billeder fra omkring 1972.

Nedenfor billeder fra 1975 sæsonen.

I vinteren 1976-77 opbyggede Ole Møller en ny sidevognscykel på foranledning af Service. Drivkraften var en Norton kortslagsmotor på 750cc. Service kørte så et par sæsoner på den med Ole Møller som sidevognsmand. Nedenfor et par billeder fra denne periode.

Sidevognssporten i Danmark blev ikke kun kørt med store sportsmaskiner. Der blev oprettet en såkaldt special klasse, hvor drivkraften var 1-cyl 500cc motorer på Metanol. Typisk var det JAP og mest Jawa motorer, men andre mærker var jo også lovlige, så efter at Service havde kørt med en Jawa et stykke tid, købte han i 1979  en ERM Motor af vores svenske ven Kjell Bergström fra venskabsklubben i Avesta. Kjell havde selv brugt denne motor, som var tunet hos den kendte svenske is-racing kører Conny Samuelsson. ERM var en svensk motor, hvor ERM står for Enfors Racing Motor.

Nedenfor et billede fra Sverige med Kjell Bergström og en ERM.

Da Service stoppede karrieren kom hans ERM på aftægt, hængt op under loftet på værkstedet, Siden mener jeg, den blev solgt til Niels Ole Hald.

Service kørte sit sidste løb på Sarpsborg banen i Norge. Det var 26. sept. 1982, og denne gang var det med Finn Møller i sidevognen, og de fik en 3. plads med hjem. Finn Møller var i øvrigt kisteglad for den lille pokal, det var hans eneste løb i 80´erne, og med den havde han pokaler fra tre årtier.

Service blev jo mest kendt i klubben som kroejer, men inden den tid slog han sig i et par år op som vognmand. Fra den tid var han også annoncør i klubbladet, og nedenfor er vist den første annonce fra juni 1969. Den sidste annonce for vognmandsforretningen blev bragt i okt. 1971.

Service blev indvalgt i bestyrelsen i 1968 som materialeforvalter, og her i 1970 har han opgjort det materiel, han opbevarede på sin vognmandsforretnings papir.

Service overtog Bykroen 1. maj 1976, og herefter blev klubaftener og meget andet holdt her. Inden Service overtog Bykroen arbejdede han hos Peter Pedersen, som ejede Ådalens Auto. Der skulle dog en del penge til for at overtage Bykroen, så derfor kørte Service taxa i aften- og nattetimerne samt i week-ends ved siden af det daglige arbejde i Ådalens Auto.

Nedenfor annoncering af den første klubaften på Bykroen og de første annoncer i klubbladet for Bykroen.

I 1983 overtager Service Hinnerup Kro og bliver dobbelt værtshusholder, indtil han afhænder Bykroen i 1987. Klubbladsannoncerne nedenfor afspejler dette, ligesom det kan aflæses, at Service er en trofast annoncør frem til det sidst udgivne klubblad i 2010. Det bemærkes også, at annoncens tekst er uændret fra 1987 til 2010.

Nedenfor et par billeder fra generalforsamlinger på Hinnerup Kro.

Rie i køkkenet på Hinnerup Kro december 1991

I 2008 kunne Service og Rie fejres som værtspar på Hinnerup Kro i 25 år. Jens Jørgen tog et par fine billeder af parret, som blev bragt i klubbladet. I anledning af Jubilæet lavede Steen Normann en fin artikel, som både omhandlede Service´s liv som krovært og som motorkører.

Da pensionsalderen var nået, solgte Service Hinnerup Kro til kommunen, som ville rive den ned til fordel for et boligprojekt.  Service betingede sig dog, at han kunne få 1. maj 2016 med på kroen, så han kunne nå at fejre sit 40 års Jubilæum som restauratør. Det blev dog ikke så festlig en afslutning som håbet, for i slutningen af januar 2016 blev Service ramt af en alvorlig blodprop. Hårdt ramt af blodproppen blev Service bragt til kroen på Jubilæumsdagen, så dagen kunne blive fejret, og han kunne tage endeligt afsked efter de 40 år.  Lidt efter denne dag blev der arrangeret loppemarked over kroens løsøre. Favrskov avisen bragte nedenstående artikel om begivenheden, der også naturligt blev kædet sammen med et par ord om Service. Nærlæsning af artiklen afslører, at Steen Normann står bag fotoet af Service og Rie. Steen har doneret originalfotoet samt endnu et foto fra den dag, hvor Service tog endeligt afsked med sin kro.

Service indmeldt i 1964 nåede mere end 50 års medlemsskab i AMK og DMU. Derfor kunne han også fejres ved klubbens 60 års Jubilæum på Søsporten i 1990 som Jubilar med mere end 25 års medlemsskab. Her ses han sammen med de øvrige “Over 25 års Jubilarer.”

Service var også med til at fejre AMK´s 70 års Jubilæum i Århus Firma Sports lokaler ved Vester Eng.

Service indbød til reception på Hinnerup Kro i anledning af sin 60 års fødselsdag i 2003. Indbydelsen afspejler vognmandstiden, tiden på kroen og tiden på motorbanerne.

Service var jo nær ven af Alex Hasager, så da hans søn Ulrik begyndte at køre, fulgte Service ham tæt og var behjælpelig med opsøgning af sponsorer og lignende. Han tog tit ud for at følge Ulrik til løbene, også i udlandet. Jeg husker, at vi sammen tog et fly til Madrid, og herfra i udlejningsbil kørte til Albacete i det sydlige Spanien for at følge Ulrik og de øvrige danske kørere i en EM afdeling. Hjemturen til Danmark foregik i den store Hasagerbus, hvor Service med det store kørekort også tog sin tørn ved rattet. Nedenfor nogle billeder fra Albacete-turen og nogle andre fra tiden med Ulrik.