Kresten Krestensen var lærekammerat med Knud Nielsen hos American Auto i Eckersbergsgade i årene omkring krigsudbruddet.

Da krigen var ovre startede de sammen en motorcykelforretning med værksted og ret hurtigt forhandling af forskellige mærker, hvoraf de første var Royal Enfield og Norton.

Ligesom Knud var også Kresten meget interesseret i motorløb, og han startede sin karriere som kører i 1946. Han kørte sidevognsløb, og det blev hans varemærke karrieren igennem, hvor han kun havde få afhop som solokører i nogle TT-løb og på cykelbanerne i Århus og Odense, hvorimod han aldrig satsede på jordbanerne. Som sidevognskører var han derimod alsidig, han kørte både jordbane, moto-cross, TT og trials, og det blev da også til et par isbaneløb.

Ligesom Knud fik han meget stor succes som motorkører og sammen med Carlo Sejer Jensen og Bent Jensen regnedes han til Aarhus Motor Klubs absolut bedste kørere i efterkrigsårene. Tilsammen vandt de rigtig mange titler i DM og JM og specielt 1949 var meget succesfuldt. Derfor ikke underligt at klubben hædrede dem med et hæderstegn for sæsonen 1949. Nedenfor er først oplistet deres fælles titler for 1949 og dernæst er vist et billede af de fire fra Nytårsfesten 7. januar 1950, hvor man ser dem med de uddelte hæderstegn.

Titlerne i 1949:

1949 Hem Odde       JM                        Knud Nielsen                    500cc St/Sport
1949 Hem Odde       JM                        Kresten Krestensen         500cc Sidevogn
1949 Volk Mølle       DM Bakke           Knud Nielsen                     500cc St/Sport
1949 Volk Mølle       DM Bakke           Bent Jensen                       500cc Special
1949 Volk Mølle       DM Bakke           Kresten Krestensen          Sidevogne
1949 Hobro              DM langbane     Knud Nielsen                     500cc St/Sport
1949 Hobro              DM langbane     Kresten Krestensen          600cc Sidevogn
1949 Hobro              DM langbane     Carlo Sejer Jensen            750cc Sidevogn

Kresten havde som det ses ovenfor et meget stort succesår i 1949 med hele tre store titler, men sidenhen kom endnu flere titler i hus, som det ses af nedenstående oversigt. Alle titler er taget i sidevognsklasser. Disse kunne være udskrevet for forskellige kubikstørrelser, hvilket der ikke refereres til. Andre resultater og andet er omtalt i underafsnittene til denne side.

DM og JM titler, alle i sidevognsklasser:

1949 JM Baneløb Hem Odde
1949 DM 1000m Hobro
1949 DM Bakkeløb Volk Mølle
1952 JM Trial
1953 DM 1000m Jydsk Væddeløbsbane
1954 JM Baneløb Løvel
1955 JM Baneløb Løvel

Kresten stoppede stort set karrieren efter sæsonen 1955, men havde dog et enkelt come back på Jydsk Væddeløbsbane i 1958, hvor han med Aksel Müller i sidevognen blev nr. 3.

Krestens forskellige forretninger og værksteder har ligesom Knud Nielsens været et omdrejningspunkt for en stor del af det århusianske motorsportsmiljø.
Blandt de ansatte i tidens løb kan nævnes Gunnar Thomsen, Carl Andersen, Ole Hald, Karl Møller Frandsen og ikke mindst Leif Pedersen, der i en lang årrække var værkfører.

Kresten Krestensen blev født i 1921, så krigen kom i vejen for hans karrierestart, som først blev i 1946. Her var han med i den store begivenhed, som påskens trial i Hvidsten blev. Sct. Hans aften var han også med, da Hem Odde banen blev indviet.

I starten havde han Harry Pedersen med som sidevognsmand, men han blev ret hurtigt afløst af Frede Jacobsen, der i sin karakteristiske hvide kedeldragt havde tjansen til han holdt op omkring 1951. Det år stoppede Carlo Sejer sin sidevognskarriere, og dermed blev hans sidevognsmand Harry B. Andersen ledig. “Putimut”, som var Harrys navn i daglig omtale, fik herefter plads i sidevognen hos Kresten i resten af Krestens karriere.

Nedenfor er vist et udvalg af billeder fra de første år i Krestens karriere:

Som nævnt i introen blev 1949 et jubelår for Aarhus Motor Klub og dens bedste kørere. Kresten imponerede også stort med hele tre mesterskaber. Han blev Jydsk Mester på Hem Odde og Dansk Mester i Hobro. Også DM i Bakkeløb tog han sig af. Det blev afviklet i Volk Mølle og blev i øvrigt det eneste mesterskab nogensinde i den disciplin, da moto-cross hurtigt herefter tog livet af de førhen så populære bakkeløb.

Til DM-løbet i Volk knytter der sig i øvrigt den historie for Kresten, at hans normale sidevognsmand Frede Jacobsen meldte afbud, da han skulle giftes i den week-end. I stedet trådte Poul Bøgehøj til og hjalp Kresten med at sikre titlen. Poul Bøgehøj var normalt sidevognsmand for Knud Mogensen, der ikke stillede op i dette løb.

En stor begivenhed i 1949 var Ringvejsløbet i Køge, som den stedlige motorklub havde fået den navnkundige politimester Vagn Bro´s tilladelse til at afholde inden den nye Ringvej skulle åbnes. Kresten havde også smag for TT-løb, og til dette løb afveg han fra sit speciale sidevognsklassen, som ikke blev kørt. Han stillede i stedet op i klassen indtil 750cc, men måtte udgå på 8. omgang.

I 1951 og 1952 deltog Kresten stadig i de traditionelle løb på bakke og på jordbane. Men nu var den nye sport moto-cross kommet til, og det var selvfølgelig også noget Kresten skulle prøve, så han deltog i Volk Mølle og selvfølgelig også, da Aarhus Motor Klub havde sit åbningsløb på Ny Mølle banen i okt. 1951. I de år blev det også til et enkelt Jydsk Mesterskab, men denne gang var det i en anden gren end tidligere, nemlig trial.

I 1953 vandt Kresten sit andet DM på Langbane, og denne gang var det på hjemmebanen Jydsk Væddeløbsbane. Der blev også prøvet kræfter i både TT og moto-cross og det var i disse år ofte i Sverige det foregik. Det var naturligt med TT, der jo ikke blev kørt i Danmark, men i cross var det fordi AMK havde knyttet venskabsbånd til klubben i Trollhättan. 1954 prøvede igen at køre isbaneløb, denne gang ved AMK´s eget arrangement på Brabrand Sø. Det år blev det også til et Jydsk Mesterskab på Løvel, og den triumf gentog han i 1955 på samme bane. Nedenfor 3 billedserier fra sæsonerne 1953, 1954 og 1955. Som beskrevet i introen stoppede Kresten karrieren efter sæsonen 1955, men havde et enkelt come back på Jydsk Væddeløbsbane i 1958.

Lige efter krigen startede lærekammeraterne fra American Auto Knud Nielsen og Kresten Krestensen op med motorcykelforretning og værksted på adressen Bøgegade 1. De kaldte virksomheden for Krestensen og Nielsen, men af deres løbsannoncer i programmer kan man se, at diverse bogtrykkere tit fik Krestens efternavn galt i halsen, så det kunne hedde f. eks. Christensen og Nielsen eller Kristensen og Nielsen.

Deres firma fik en aftale med importøren Vilhelm Nellemann om at få forhandlingen af Royal Enfield, og senere i foråret 1946 fik de også forhandlingen af Norton fra samme importør. De flyttede også firmaet over på den anden side af Randersvej til adressen Randersvej 37.

Omkring 1950 kom forhandling af AJS, Matchless og NSU til gennem importøren Fred. Rasmussen i Odense. Busk Rasmussen fra importøren ville dog ikke have, at hans mærket blev forhandlet sammen med Vilhelm Nellemanns mærker, så Knud og Kresten åbnede derfor en forretning i Nørregade 12 til de nye mærker, mens de gamle mærker Norton og Royal Enfield stadig blev forhandlet fra Randersvej sammen med nye mærker først og fremmest BMW.

I 1951 flyttede man væk fra Randersvej til en ny forretning på Nørrebrogade 16. Knud Nielsen tog sig af denne nye forretning, mens det var Kresten som styrede i Nørregade. Man splittede også ejerforholdet op i disse år, så Knud og Kresten kørte videre med hver deres firma. Samarbejdet var dog tæt, så man fandt nemt ud at sælge hinandens mærker.

Da bilismen for alvor slog igennem midt i 50´erne fulgte både Knud og Kresten med tiden. Knud solgte først BMW Isetta på tre og fire hjul, siden de “rigtige” BMW´er. På et tidspunkt krævede BMW importøren større og moderne lokaler af sine forhandlere. Knud købte en ejendom i Skejby til dette formål, men valgte i sidste ende at opgive forhandlingen. Han fortsatte dog med at sælge og reparere BMW i mange år. Efterhånden droslede han forretningen ned, men fortsatte selvom, han havde rundet de 80 år. Inde i det nye årtusinde solgte han dog sluttelig solgte ejendommen i Nørrebrogade og lukkede forretningen.

Kresten med basis i forretningen i Nørregade 12 startede værksted i Høegh Guldbergsgade i 1957, men da han havde stor succes med NSU Prinz og de andre NSU modeller udvidede han med et decideret bilværksted i Anholtsgade i 1962. Omkring 1959 blev aktiviteterne på salgsdelen udvidet med en forretning på Jægergårdsgade, og som det ses af nedenstående programannoncer satsede man på både biler og motorcykler begge steder.

I 1966 flyttede alle aktiviteter til adressen Jens Juulsvej 11 i Viby, og da NSU lukkede solgte man siden Mazda, Audi og frem for alt Opel.

Nedenstående programannoncer bringes som illustration til de skiftende forretningsadresser for Knud og Kresten.

Kresten besøgte Royal Enfield fabrikkerne sammen med Knud hvilket et par billeder illustrerer nedenfor sammen med et par billeder fra Nørregade 12.

Knud Nielsen, Ejvind Hansen og Poul Kalør stillede op for Danmark, da vi første gang var med i Moto-cross des Nations i Namur, Belgien i 1951. Kresten måtte også deltage i en sådan stor begivenhed, så han var med som mekaniker. Nedenfor ses hans adgangstegn til ryttergårdsområdet.

Den sidste hele sæson Kresten kørte var i 1955. Han havde det år internationalt licens, og dette licens er vist nedenfor til illustration af, hvordan disse licenser så ud dengang.

Kresten var glad for biler og her ses et par stykker af dem han ejede.

I anledning af Krestens 80 års fødselsdag i 2001 blev der lavet denne fødselsdagsartikel: