Formandslisten fra 1930 til 1947:

1930 Johansen, Viby
1930 Hjarsbæk, Aarhus
1931 Skomagermester Olsen
1932 R. Møller Jensen
1932 H. Kærsgaard, Viby
1933 R. Møller Jensen
1934 R. Møller Jensen
1935 Vejer E. Larsen
1936 Chr. Wenderby
1937 Tømrermester A.C.Andersen
1938 Arne Jensen ( Kaptajnen )
1939 Børge Olesen
1940 K.E.Petersen
1940 Carl Hansen ( Calle )
1941 Harry Hansen
1945 Børge Olesen
1946 Svend E. Jensen
1947 Arne Jensen ( Kaptajnen )

Der er ikke megen viden og ingen fotos af de første formænd. Klubbens hovedaktivitet var i starten lagt an på på at dyrke motorcyklismen som en fornøjelig fritidsaktivitet, hvor man kørte ture sammen, ofte f. eks. til en kro, hvor man spillede kegler. Andre aktiviteter som motorlege forekom også, men egentlig konkurrencesport dyrkede man ikke rigtig. Det var først Chr. Wenderby, der gik ind for en mere sportslig linie, som blev ankermand i de første bakkeløb og rodeoer, som klubben afholdt.

I underafsnit på siden her kan læses mere om tre af formændene i denne periode, nemlig Vejer Larsen, Chr. Wenderby og “Kaptajnen” Arne Jensen. Videre her bringes korte omtaler af nogle af de andre formænd:

Tømrermester A.C. Andersen kom til som formand efetr Chr. Wenderby på anbefaling af Nimbus-forhandler Chr. Jørgensen. Der findes et enkelt billede af A.C. Andersen fra Motorsportens Blå Bog.

Børge Olesen kaldet “Ole” var formand i to perioder 1939-40 og 1945-46. Der findes ingen billeder af ham, men han optræder som kører i Katholm-løbet i 1937, hvor han kan ses på et filmklip, der kan klikkes på under Carlo Sejer Jensen. Han kørte med nr. 16 i 500cc klassen på en BSA. Efter krigen drev han et motorcykelværksted I Vester Alle sammen med Holger Nielsen, der også blev en markant leder i klubben. Nedenfor vises en programannonce for deres firma. Selv husker jeg Børge Olesen fra min lærlingetid, hvor han af og til kom i firmaet og skulle have noget repareret. Han havde da slået sig på at reparere symaskiner og havde adresse ved Ringgaden lige oven for Amtsygehuset.

Carl Hansen “Calle” blev formand i krigens skygge i 1940. Han bliver ikke nærmere omtalt her, men senere vil han blive omtalt under kørerprofiler, da han var klubbens nok mest markante kører før krigen.

Svend E. Jensen var formand i 1946. Der findes en avisartikel med billede, hvor han ses lægge blomster ved Marius Fiils grav i forbindelse med Hvidsten Trial 1946.