Formandslisten fra 1930 til 1947:

1930 Johansen, Viby
1930 Hjarsbæk, Aarhus
1931 Skomagermester Olsen
1932 R. Møller Jensen
1932 H. Kærsgaard, Viby
1933 R. Møller Jensen
1934 R. Møller Jensen
1935 Vejer E. Larsen
1936 Chr. Wenderby
1937 Tømrermester A.C.Andersen
1938 Arne Jensen ( Kaptajnen )
1939 Børge Olesen
1940 K.E.Petersen
1940 Carl Hansen ( Calle )
1941 Harry Hansen
1945 Børge Olesen
1946 Svend E. Jensen
1947 Arne Jensen ( Kaptajnen )

Der er ikke megen viden og ingen fotos af de første formænd. Klubbens hovedaktivitet var i starten lagt an på på at dyrke motorcyklismen som en fornøjelig fritidsaktivitet, hvor man kørte ture sammen, ofte f. eks. til en kro, hvor man spillede kegler. Andre aktiviteter som motorlege forekom også, men egentlig konkurrencesport dyrkede man ikke rigtig. Det var først Chr. Wenderby, der gik ind for en mere sportslig linie, som blev ankermand i de første bakkeløb og rodeoer, som klubben afholdt.

I underafsnit på siden her kan læses mere om tre af formændene i denne periode, nemlig Vejer Larsen, Chr. Wenderby og “Kaptajnen” Arne Jensen. Videre her bringes korte omtaler af nogle af de andre formænd:

Tømrermester A.C. Andersen kom til som formand efetr Chr. Wenderby på anbefaling af Nimbus-forhandler Chr. Jørgensen. Der findes et enkelt billede af A.C. Andersen fra Motorsportens Blå Bog.

Børge Olesen kaldet “Ole” var formand i to perioder 1939-40 og 1945-46. Der findes ingen billeder af ham, men han optræder som kører i Katholm-løbet i 1937, hvor han kan ses på et filmklip, der kan klikkes på under Carlo Sejer Jensen. Han kørte med nr. 16 i 500cc klassen på en BSA. Efter krigen drev han et motorcykelværksted I Vester Alle sammen med Holger Nielsen, der også blev en markant leder i klubben. Nedenfor vises en programannonce for deres firma. Selv husker jeg Børge Olesen fra min lærlingetid, hvor han af og til kom i firmaet og skulle have noget repareret. Han havde da slået sig på at reparere symaskiner og havde adresse ved Ringgaden lige oven for Amtsygehuset.

Carl Hansen “Calle” blev formand i krigens skygge i 1940. Han bliver ikke nærmere omtalt her, men senere vil han blive omtalt under kørerprofiler, da han var klubbens nok mest markante kører før krigen.

Svend E. Jensen var formand i 1946. Der findes en avisartikel med billede, hvor han ses lægge blomster ved Marius Fiils grav i forbindelse med Hvidsten Trial 1946.

Vejer Larsen eller “Vejeren” var sådan, han altid blev omtalt, men hans borgerlige navn var Ejner Larsen. Vejer Larsen var et gemytligt og festligt menneske, der altid spredte god stemning omkring sig. Han var ofte mand for en god tale til klubbens arrangementer. Det var nemlig kutyme i motorsportens tidlige år, at man holdt taler, det kunne være for motorcyklen og motorsagen, men også damerne skulle der holdes taler for. Vejer Larsen blev formand i 1935-36 og i de efterfølgende mange år medvirkede han som official ved klubbens stævner, oftest som starter eller listefører. Han virkede også som en myndig dirigent ved masser af klubbens generalforsamlinger.

I 1940 blev han udnævnt som æresmedlem i forbindelse med klubbens 10 års jubilæum. Selv husker jeg “Vejeren” fra hans ældre dage, hvor han i 60´erne ivrigt tog del i klubbens kegleturneringer. Han var også god til det, så f. eks. kan man læse i klubbladet fra marts 1965, at han vandt turneringen den vinter.

Chr. Wenderby blev født i 1908. Der har været mange stavemåder til familiens efternavn. Venderby, Venderbye og Wenderby. Venderby er nok det rigtige, men Wenderby blev nok det, man så mest og bruges derfor i denne sammenhæng.

Chr. Wenderby var fra Århus-området og kom ind i den driftige Sports Motor Klubben Aarhus, der eksisterede fra 1928 til ca. 1932. Dengang kørte man landevejsløb over lange distancer, f. eks. Aarhus-klubbens hovedløb Aarhus-Skagen retur, der strakte sig over et lille døgn. Chr. Wenderby var med i sådanne løb på Harley og opnåede gode resultater. Nedenfor er vist nogle klip fra Danmarksmesterskabsløbet i 1930, hvor han blev nr. 4 og også et klip fra et af løbene Aarhus-Skagen 1931.

I 1932 åbnede Aarhus Dirt Track bane, og det var en løbsform som Chr. Wenderby også kastede sig ud i. Han vandt en afd. af kampen om Aarhus-Hjelmen det år. En avisartikel fortæller også om en dramatisk episode, hvor hans maskine brød i brand, og også satte brand i hans tøj. Nedenfor også et billede fra banen, hvor han ses sammen med den navnkundige Carl Hansen “Calle”, der var byens største navn på den tid.

Sports Motor Klubben Aarhus gik i opløsning omkring 1932, da landevejsløb blev forbudt i Danmark og verdenskrisen satte ind med enorm arbejdsløshed og fattigdom. Østjysk Motorklub, der var startet i 1930 overlevede med nød og næppe. Chr. Wenderby kom så ind i denne klub, hvor han efter sin aktive karriere blev valgt som formand i 1936. Han satte et sportsligt aftryk i klubben, der ellers hidtil næsten udelukkende havde holdt sig til kammeratlige udflugtsture med diverse underholdning. Rodeo og bakkeløb kom på programmet og klubbens navn blev ændret til Aarhus Motor Sport.