Formandslisten fra 1989 til 2012:

1989 Niels K. Laustsen
1990 Niels K. Laustsen
1991 Niels K. Laustsen
1992 Niels K. Laustsen
1993 Niels K. Laustsen
1994 Niels K. Laustsen
1995 Kim Kjær
1996 Kim Kjær
1997 Bent Andersen
1998 Bent Andersen
1999 Bent Andersen
2000 Bent Andersen
2001 Bent Andersen
2002 Bent Andersen
2003 Bent Andersen
2004 Bent Andersen
2005 Bent Andersen
2006 Bent Andersen
2007 Bent Andersen
2008 Bent Andersen
2009 Bent Andersen
2010 Bent Andersen
2011 Bent Andersen
2012 Bent Andersen

Niels Laustsen kom i kontakt med AMK i 1985 på grund af hans tre sønner Karsten, Michael og Jan, der alle kom til at køre moto-cross i klubben. Allerede året efter blev Niels indvalgt i bestyrelsen, og efter et par år som menigt bestyrelsesmedlem blev han sidst på året 1988 valgt som formand, da Erik Dam efter at have taget en tørn i en 2 års periode ikke ønskede at fortsætte.

Niels varetog jobbet på fornem vis. Hjertet lå først og fremmest i moto-cross sporten, men han var en rigtig klubmand, der også stillede op, når andre grene af klubbens aktiviteter kaldte. Han var derfor oftest også til stede, når der blev kørt Road-race og de store åbne trials. Han erhvervede dommer-licens i moto-cross og manglede der en stævnespeaker et sted var han også manden, der kunne tage sig af det. En særlig stor fornøjelse for Niels var de gyldne år, hvor han varetog holdlederjobbet i DM Hold-cross for vort succesrige hold.

Efter 1994 synes Niels han havde taget sin tørn som formand og meddelte sin afgang. Der var ikke umiddelbart nogen afløser, og det førte endda til, at man måtte ud i en ekstraordinær generalforsamling med formandsvalget som programpunkt. Det endte med, at Kim Kjær lod sig overtale til at tage en tørn, selvom det langt fra var hans ønskejob.

Kim blev efterfulgt af Bent Andersen, der var kommet ind i bestyrelsen i 1992. Da han havde fået lidt bestyrelseserfaring, fik Bent mod på at træde til efter Kim. Ligesom Niels havde Bent sin rod i moto-cross, hvor sønnen Heine kørte, og det endte med at Bent fik hele familien involveret i AMK. Hustru Jette og datter Heidi blev dermed også markante figurer i AMK, og det var ofte dem, der stod bag, når det var noget med mad og cafeteriadrift. For Heidi førte det også med sig, at hun blev gift med Lars Sørensen, en af vores fremgangsrige crosskørere.

Bent varetog posten som formand i 16 år og er dermed den i klubben, som har varetaget denne post i flest år. Bents mærkesag blev at holde banen på Vester Eng kørende samtidig med, at han kæmpede den lange kamp videre med at skaffe en erstatning for Vester Eng. Som et led i denne kamp allierede han sig med Idrætssamvirket, Århus, der var en stor hjælp i de mange og træge forhandlinger med Århus Kommune. Nye mulige placeringer for en bane blev udpeget, men alle faldt fra efter forundersøgelser og beboerprotester. Det lykkedes aldrig kommunen at finde en løsning, der var simpelthen ikke politisk vilje til at skære igennem, og til sidst opgav man og sagde, at det ikke var muligt at finde en placering indenfor kommunens grænser. Vester Eng fik det endelige dødsstød i 2009, hvor kommunen ikke længere ville forlænge de mange dispensationer, der var givet i årenes løb.

Via sin formandspost i AMK blev Bent også indvalgt i DMU´s bestyrelse i nogle perioder og har varetaget forskellige hverv i DMU.

Niels var stolt af sit job som holdleder for vores succesrige hold i DM-Moto-cross. Nedenfor gode billeder fra årene 1989 til 1992.

Billeder fra AMK´s 60 års Jubilæumsreception på Søsporten i 1990.

Niels medvirkede som speaker ved flere af klubbens arrangementer. Han trådte også til enkelte gange, når andre klubber manglede en speaker.

Niels medvirkede ved Carls Nissetrial mange gange. Her billederfra årene 98,99,00.

Et par billeder fra DM trial i Vejle og Festugecross på Vester Eng.

Niels var også en frontfigur ved Nissetrial i år 2001, hvorfra nedenstående billedserie stammer. Desværre blev det sidste gang, vi så Niels i aktion, da han døde kort tid efter.

Efter at have været uden for bestyrelsen siden 1994 trådte Niels til igen og tog posten som kasserer i 2001. Desværre blev det et kort gensyn, for Niels blev syg og døde i februar 2002. Klubbladet bragte selvfølgelig nogle mindeord om Niels, som kan læses nedenfor.

Kim Kjær blev jo en meget dygtig kører med masser af danske mesterskaber på meritlisten. Derfor er der på denne plads ikke mange ord om Kim. I stedet henvises til den særskilte artikel under persongalleri.

Det skal dog her nævnes, at Kim gennem mange år gjorde et enormt arbejde i klubben på trials- og cross siden, hvor han var med i klubudvalgene.

Nedenfor er blot vist generalforsamlingsreferater samt et miniportræt omkring hans tiltræden som formand i 1995.

Bent Andersen fik kontakt med AMK, da hans søn Heine begyndte at køre cross i 1989. Han fik hurtig interesse for selv at gøre et stykke arbejde i klubben, så allerede i 1990 blev han indvalgt i et af klubbens udvalg, der kom til at hedde “Fest- samt markedsaktiviteter ved vore arrangementer”. Senere kom han med i Cross-udvalget og bestyrelsen, for som beskrevet i intro at ende som formand efter Kim Kjær fra 1997. Bent var “Brugsmand” og i mange år ansat som souschef i Kvickly, Frydenlund. Via Kvickly leverede han  sodavand, øl, slik mm til utallige af klubbens arrangementer.  “Brugsen” har et samarbejde med OK-benzin, og det lykkedes også Bent at få OK til at sponsorere ved mange af klubbens arrangementer.

Nedenfor er ved hjælp af tekst og billeder beskrevet nogle af Bents aktiviteter i klubben gennem årene.

Fra starten af sin formandstid så Bent det som en hovedopgave at kæmpe for, at vi kunne blive på Vester Eng, der var hårdt trængt af amt og kommune. Han så at en vej kunne være at gå ind i Idrætssamvirket, Århus. Det gjorde han så, og det viste sig at være en god partner. Han fik mere vægt bag sin kamp mod myndighederne, og Idrætssamvirket blev også vejen frem til at skaffe midler til en tiltrængt renovering og modernisering af anlægget med bedre faciliteter. I 1998 var opdateringen på plads, som det kan ses af nedenstående klubbladsartikler. Derefter er der billeder fra Jens Jørgens arkiv, hvor det ses, hvordan der så ud på Vester Eng i 1999 efter den store renovering.

Udover at kæmpe for Vester Eng så Bent det også som en stor sideløbende opgave at kæmpe for at finde en afløser for Vester Eng, som man trods alt vidste kørte på lånt tid. Denne opgave kunne kun løses sammen med kommunen med alle de undersøgelser og tilladelser, der skal til nu om dage. En del placeringer kom i spil, men i den sidste ende turde politikerne ikke tage den kamp med naboer, som skulle til for at køre et nyt projekt igennem. Med udgangen af 2009 var det endegyldigt slut med Vester Eng, og da politikerne i Århus opgav og påstod, at det ikke var muligt at finde et sted til motorsport var det endegyldigt slut med Moto-cross i kommunen.

Nedenfor eksempler på avisartikler og korrespondance til kommunen i “kampårene” for en ny bane.

Bent var stort set altid til stede, når der blev kørt på Vester Eng. Han var manden bag de ledende officials, der fik udenomstingene til at fungere, og han var manden, der tit tog sig af det repræsentative, når der skulle deles præmier ud.

Nedenfor et lille udvalg af billeder fra årene på Vester Eng, men i øvrigt kan findes masser af billeder også med Bent under fanebladet Stævner/Moto-Cross/Vester Eng.

Bents arbejde i Idrætssamvirket, Århus omkring Vester Eng og en evt. ny bane blev anerkendt meget af kollegerne dér, som på deres årsmøde i marts 2001 pegede på Bent som årets idrætsleder. Med æren fulgte tildelingen af en smuk vandrepokal udført af John Leo Jensen. Bent nåede spalterne i Stiften og selvfølgelig også klubbladet. Jens Jørgen lavede en fotosession på Vester Eng af begivenheden.

Når der var Carls Nissetrial arbejdede Bent i baglandet med at levere varer og gøre klar til den efterfølgende traditionelle præmieuddeling med Gløgg og wienerbrød. Nogle gange forestod han også uddelingen af præmier og i de seneste løb medvirkede han også ved start/mål. Et andet arrangement, der blev afviklet på Carls gård et par gange i 00´erne var DM i trial. Her brugte Bent sine forbindelser til OK til at skaffe sponsering herfra. Nedenstående nogle klip fra Nissetrial og DM-trial.

Bent havde jo sin rod i moto-cross gennem sønnen Heine og sin plads i klubbens cross-udvalg, men da han blev formand tog han også kraftigt del i vores store Road-Race arrangementer på Jyllands-Ringen og Ring Djursland. Som vanligt arbejdede han mest bag linierne, og udover som vanligt at levere varer gennem Kvickly tog han vare på indtjekning af kørerne ved ankomst til banen og salg af billetter, når det drejede sig om publikumsløb. Specielt huskes hans parløb med Jesper Nielsen på Jyllands-Ringen igennem mange år, når de styrede ankomsthuset og entréerne. Nedenfor diverse billeder fra cross og RR.

Med indførelsen af Den Blå Avis Challenge opstod tanken om, at klubben skulle investere i en trailer med tilhørende telt for at kunne service kørerne, deres stab og sponsorer med diverse bespisninger. Meningerne i klubben var stærkt delte om dette projekt, men det endte med at projektet blev sat i søen med Bent og Knud Møller som de største fortalere. Det blev faktisk en stor succes i starten, men siden faldt kørernes interesse for serien, så behovet for bespisninger blev mindre. I stedet blev det mere almindeligt at bruge traileren og teltet til officials-bespisning og opholdssted. Traileren og teltet var virkelig repræsentativ for klubben og blev brugt flittigt i mange år. Problemer var der dog også. Det var virkeligt dyrt at holde tingene ved lige i forhold til indtægterne, og det var meget tids- og mandskabskrævende at stille teltet op og nedtage det igen. Efter godt 10 års brug blev det besluttet at skille sig af med trailer og telt, hvilket skete omkring 2015. Nedenfor billeder, der viser, hvor flot arrangementet repræsenterede klubben, men også billeder, der illustrerer, hvor stort arbejdet var med opstilling og nedtagning.

Bent var foregangsmand for et stort anlagt Supercross, der blev kørt på Wilhelmsborg i oktober 2003. Optakten til stævnet gav ind imellem store problemer, men det endte med at blive et flot stævne, der dog kom til at lide økonomisk, da sponsorinteressen viste sig for lille, og publikum delvist svigtede, her hjulpet af fejl hos det billetfirma, man havde allieret sig med. Der kan læses meget mere om stævnet under fanebladet Stævner/Moto-cross/Wilhelmsborg. Nedenfor flyer og billeder fra stævnet.

I Bents formandstid blev der holdt to store Jubilæumsarrangementer. 70 år blev fejret med en reception i Århus Firma Sports lokaler i år 2000. 75 år blev fejret med en stor mc-udstilling i Marselisborghallen i 2005. Nedenfor billeder fra de to arrangementer i hver sin stribe.

Som formand gennem 16 år førte Bent ordet ved mangt en generalforsamling. Nedenfor et par gode billeder med Bent fra 2005 på Hinnerup Kro.

2005 var som sædvanligt et travlt år i AMK med mange store arrangementer. For Bent selv var det også året, hvor han fejrede sin 60 års fødselsdag. Det skete med en fest i Lading, hvor foruden familien mange af AMK´s medlemmer var indbudt. Nedenfor nogle billeder fra festen.