Det blev besluttet at markere klubbens 75 års Jubilæum i forbindelse med en stor mc-udstilling i Marselisborg-hallen. Man ville selv stå for hele arrangementet incl. udlejning af stande og meget mere.

Der blev nedsat et udvalg til fordeling af arbejdsopgaverne, og der blev en meget stor opbakning fra klubbens medlemmer til at give en hånd med. I selve udstillingsarealet blev der arrangeret en stand, hvor klubben markerede sit Jubilæum. Der var lagt vægt på at præsentere racere fra forskellige tidsaldre og fra et bredt udsnit af vore delgrene af sporten. Der var også arrangeret fotoplancher fra livet i klubben gennem tiderne. Som tidligere blev der udgivet et flot Jubilæumsskrift, endnu mere omfangsrigt end tidligere, men nu var der jo også flere år, der skulle markeres.

Udstillingen og arrangementet blev meget vellykket, og heldigvis blev det også meget velbesøgt, så det gav et godt overskud til klubkassen.

Jens Jørgen Jørgensen tog rigtig mange billeder fra arrangementet. Nedenstående er udvalgt i fem grupper nogle af de billeder, der bedst fortæller om arrangementet i klubregi. Der er lagt mindre vægt på udstillerne og deres stande.

Billedserierne er vist dag for dag. Den første fra opstillingen fredag, de tre næste fra udstillingsdagen lørdag og den sidste fra udstillingsdagen søndag.

Her er fredagsbillederne:

De næste tre billedserier her er fra lørdagen:

Den sidste serie her er fra søndag:

Udstillingen i Marselishallen var et kæmpearrangement, som krævede en masse arbejde. Nedenfor en del af det udarbejdede materiale fra Bent Andersens arkiv.