Festen blev ligesom receptionen afholdt i Aarhus Haandværkerforening, og den blev holdt samme aften som receptionen. Som det ses nedenstående, var der gjort rigtig meget ud af tryksagerne. Klubben havde i de år en næsten utrættelig arbejdskraft i Holger Nielsen, der var en sand mester til at lave mindeværdige fester.

I klubbladets omtale af jubilæet kan man bemærke, at Poul Sørensen skænkede klubben en dirigentklokke, der bruges den dag i dag til klubbens generalforsamlinger.

Poul Sørensen gav en fin dirigentklokke til klubben. Den er i brug den dag i dag ved klubbens generalforsamlinger. Nedenfor et billede af klokken taget ved klubbens 50 års Jubilæum.