Da de første motorklubber i Danmark blev stiftet først i 1900-tallet, var det glæden over at være blevet motoriseret, der var drivkraften. Man samledes om at fremme motorismens sag i samfundet, og man samledes om udflugter til turistmæssige mål eller til kroer, hvor man kunne nyde en frokost og have et hyggeligt samvær, inden turen gik hjemad igen. Man tog tit til kroer, der havde keglebaner eller kunne byde på et bal, hvis det også var aftenarrangementer, det handlede om. Forskellige udfordringer på motorkøretøjerne kom også på tale, og et af de populære indslag var ringridning. Når det blev fastelavn, var det populært at kombinere ringridning og tøndeslagning, og kronen på værket var tit en fastelavnsfest aftenen før eller efter, for man festede meget på den tid, og baller var der mange af.

Den første Aarhus Motor Klub blev stiftet i november 1913, og den nu 10 år gamle klub valgte at markere 10 års Jubilæet i forbindelse med fastelavn d. 2. marts 1924. Klubben havde på den tid tilholdssted på Restaurant Palæ ved siden af Katedralskolen, og det var nok årsagen til, at man valgte at holde ringridning og tøndeslagning på Skolebakken.

Nedenfor et par billeder fra begivenheden skænket af Gitte Egdø, et barnebarn af en af deltagerne i begivenheden danselærer Sven Egdø. Dernæst et billede fra lokalhistorisk arkiv, der viser Skolebakken på den tid med Katedralskolen og Restaurant Palæ. Der er også et festskrift med deltagerlisten i tøndeslagningen. Man bemærker her nr. 4 Sven Egdø, men også kendte Århus navne som Guldsmed Hingelberg og autuforhandler Aage Heidemann. Sluttelig Stiftens dækning af begivenheden.

Sports Motor Klubben Aarhus blev stiftet i 1928, og den tog i 1929 traditionen op med at holde ringridning og tøndeslagning. Efter en promenadetur gennem byen endte man ved Sonnesgade, hvor begivenheden skulle foregå. Sonnesgade ligger lige ved Eckersberggade, hvor Jydsk Motor Lager den gang havde til huse, og det var nok årsagen til valg af stedet, for de bærende kræfter i SMK Aarhus var Jydsk Motor Lagers Georg Andersen og “Pariser Hansen”. Nedenfor Stiftens dækning af begivenheden i 1930, der blev afholdt samme sted. Der var 1000 tilskuere, og klubben holdt samme aften et kostumebal på Vennelyst med ca. 100 deltagere, og her blev der uddelt præmier for dagens strabadser.

Vor nuværende klub blev stiftet som Østjydsk Motor Klub i 1930, og også denne klub afholdt fastelavnsarrangementer. I 1931 var det på Prof. Warmingsvej, men i 1932 gik man sammen med Sports Motor Klubben Aarhus. Man samledes på Havnepladsen ud for Nørreport og kørte så i procession gennem byen til Sydhavnen, hvor ringridning og tøndeslagning skulle foregå foran et stort publikum. Nedenfor et indlæg fra Stiften.

Under verdenskrisen blev der ikke afholdt fastelavnsløjer, og Sports Motor Klubben Aarhus gik til grunde. I 1935 kom der mere gang i samfundet igen, og Østjydsk Motor Klub genoptog fastelavnstraditionerne. Man fortsatte på Sydhavnen, og det var også tilfældet i 1937 og 1938, hvor man samledes på Østbanetorv og kørte i procession til Sydhavnen. Det var nu opgangstider med rigtig mange tilskuere, hvad der også fremgår af nedenstående billeder med klubbens markante medlem Carlo Sejer Jensen. Både i 37 og 38 blev der afholdt bal på Palæ om aftenen, hvor damerne slog til tønde, og præmierne blev delt ud.

Efter krigen blev fastelavnsarrangementerne genoptaget i 1949. Man var flyttet fra Sydhavnen til Havnepladsen ud for Nørreport. Det var et publikumsvenligt arrangement, så i 1950 og 1951 besluttede man at tage entré og lade overskuddet gå til Red Barnet for at gøre propaganda for klubben. Man startede i 1950 fra kørelærer Elmstrøm Larsen, Brammersgade 42 og kørte i procession til Havnepladsen. Man skulle helst være udklædt, og der var præmie til bedste udklædning kåret af publikum. I 1951 startede man fra Harald Jensens plads, men endte også på Havnepladsen. Begivenheden i 1950 samlede 1500 tilskuere og gav en pæn skilling til Red Barnet, mens det i 1951 var så bidende koldt, at det holdt folk væk, så der ikke blev noget overskud. Nedenfor et par billeder fra 1950 og en lille avisomtale.

Der blev også holdt fastelavn i hvert fald i 1952, hvor man var flyttet til Friheden i stedet for “Den forblæste havneplads”, men ellers var der ophold i arrangementerne indtil 1958, hvor klubben havde erhvervet Ny Mølle. Fra dette arrangement findes tre billeder leveret af Henning Elmstrøm. Desuden en meget lille omtale fra Stiften.

I 1958 var Aarhus Motor Klub Autosport blevet stiftet, og AMK arbejdede sammen om mangt og meget med denne søsterklub, så selvfølgelig også fastelavn. Først et billede af Leif Pedersen med overkroppen ude af en Prinz. Måske kunne det være fra vejen ind til Ny Mølle Kro 1958. Dernæst et par fine billeder fra arrangementet i 1959, der blev holdt bag De Forenede Automobilfabrikkers bygning på Kystvejen. Steen Normann har opdaget sig selv 3-4 år gammel siddende på sin fars arm på begge disse billeder. Det er angivet i billedteksten. Til slut et par avisomtaler.

Der gik igen pause i fastelavnsarrangementerne, men da der var blevet meget liv i klubben igen i slutningen af tresserne, tog man tråden op igen. Det var i 1969, og klubbens gamle tilholdssted Ny Mølle blev valgt. Der var så tøndeslagning i salen med efterfølgende traktement på kroen, men ringridning og tøndeslagning fra motorcykler og biler blev det ikke til. Arrangementet blev en pæn succes og blev fulgt op de følgende år. I 1970 skulle det igen have været på Ny Mølle, men lige inden dagen lukkede kroen, og der blev lavet en afatle med Søften Kro i stedet. Her fortsatte vi så til interessen ebbede ud. Det sidste arrangement dér var i 1974, og der skulle gå mange år inden der blev fejret fastelavn i klubben igen. Men det skete i 1988, og stedet var Tinning. Der blev forsøgt med køretøjer igen. Der kom nogle stykker, men interessen for det og i det hele taget for arrangementet var ikke for god, så da det blev gentaget igen året efter, var interessen endnu mindre, så der stoppede det. Siden blev annonceret et lignende arrangement i 1993 på Søren B.´s nyerhvervede gård i Låsby, men det blev tilsyneladende ikke til noget. Der var annonceret forhåndstilmelding, og den har nok været for lille.

Nedenfor klubbladsreferater fra Ny Mølle arrangementet i 1969 og Tinning arrangementet i 1988. Til slut et billede med 2 AMK børn ved arrangementet i Tinning 5. febr. 1989, nemlig Annika Normann og Lasse Svendsen.